Afbeelding
Foto: Gemeente Diemen

'Politieke partijen in Diemen willen duurzaamheidspact sluiten'

Politiek

DIEMEN - "Er lijkt draagvlak onder alle politieke partijen voor een Diemens duurzaamheidspact. Het idee om zo'n pact te sluiten en als gemeenteraad samen met Daarom Duurzaam Diemen en inwoners duurzaamheidsinitiatieven te ondersteunen en daar ook budget voor vrij te maken, kwam van D66-lijsttrekker Jeroen Klaasse. Hij kreeg bijval van alle partijen. PvdA-lijsttrekker Lex Scholten liet weten dat zijn partij 1,5 miljoen wil vrijmaken voor het ondersteunen van duurzaamheidsinitiatieven", meldt Daarom Duurzaam Diemen.

Actieplan 2030

Het duurzaamheidsdebat dat dinsdagavond plaatsvond in Theater de Omval en onder leiding stond van burgemeester Erik Boog, heeft veel belangstellenden getrokken. Daarom Duurzaam Diemen, de organisator van het debat, presenteerde haar Actieplan 2030 dat is opgesteld door inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politici en medewerkers van de gemeente Diemen tijdens een tweedaags werkatelier op 6 en 7 februari in het Saan Museum. Het actieplan bevat de volgende duurzame initiatieven: Bewustwording en gedragsverandering (onder deze noemer zijn drie initiatieven samengevoegd); Bewust omgaan met voeding; Duurzame energie voor en met iedereen; Reduceren van restafval; Behoud van biodiversiteit en klimaatadaptatie en Slimme en groene mobiliteit.

Initiatieven

"De initiatieven werden kort toegelicht door leden van Daarom Duurzaam Diemen en de fracties konden daar hun visie op geven. Ook werden er ideeën uitgewisseld met de zaal. Zo is er uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden en belemmeringen voor het reduceren van restafval, de opzet van een energie coöperatie, aardgasloze gebouwde omgeving, voeding, bewustwording en gedragsverandering, groen kost geen poen (rekentool) en meer biodiversiteit."

Breed draagvlak

Daarom Duurzaam Diemen is blij met de uitkomsten van het debat. "Het belang van duurzaamheid staat op het netvlies van de fracties. Het is goed om te merken dat duurzaamheid leeft bij alle partijen en er bereidheid is om samen de schouders er onder te zetten. Natuurlijk zijn er verschillen in opvatting en aanpak, maar het is winst dat er breed draagvlak lijkt te zijn voor een duurzaamheidspact. Wij pakken daarop door en gaan eraan bijdragen dat duurzaamheid goed wordt verankerd in de nieuwe gemeenteraad en het college", aldus Daarom Duurzaam Diemen.

Het actieplan 2030 van Daarom Duurzaam Diemen is te downloaden op http://daaromdiemen.nl/actieplan-daarom-duurzaam-diemen/ en op de website van Ondernemend Diemen. Daarom Duurzaam Diemen is actief op facebook.

Uit de krant