Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

Gemeenteraad vraagt inwoners om ideeën tijdens ideeënmarkt

Politiek

DIEMEN - De gemeenteraad van Diemen vraagt de inwoners om ideeën. Inwoners die goede ideeën hebben voor de gemeente om in uitvoering te nemen, krijgen tijdens de ideeënmarkt op donderdag 8 juni de kans om die bij de leden van de gemeenteraad aan te prijzen. 

Onder het motto ‘Politiek was nog nooit zo makkelijk’ zijn de raadsleden van Diemen rechtstreeks beschikbaar voor uitwisseling van ideeën. De Ideeënmarkt is bedoeld om de betrokkenheid van de inwoners van Diemen bij de politiek te vergroten en om de kennis en creativiteit van inwoners beter te benutten. Ook kunnen zij zo makkelijker invloed uitoefenen. Iedere inwoner van Diemen met een goed idee is van harte welkom om aanwezig te zijn, maar meepraten of meeluisteren mag ook.

Meedoen kan door voor 19 mei 2023 een mail te sturen naar raadsgriffier@diemen.nl. Vermeld hierin om welk idee het gaat, wat het doel is van het idee en de contactgegevens. De Ideeënmarkt vindt vervolgens plaats op donderdag 8 juni 2023 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Diemen. 

De Ideeënmarkt heeft de vorm van een markt met kraampjes, waarachter inwoners staan om hun idee onder de aandacht van de raadsleden brengen. Deelnemers krijgen eerst drie minuten om hun idee te pitchen. Vervolgens lopen raadsleden over de markt. Het is aan de inwoners om raadsleden te overtuigen van hun idee. Als een raadslid enthousiast is kan hij of zij zo’n idee adopteren. Daarna gaat het raadslid samen met de initiatiefnemer aan de slag om het idee verder uit te werken.

Waar moet een idee aan voldoen?

Het idee mag overal over gaan, bijvoorbeeld over het onderhoud van het groen of de straat, meer speelplekken voor de jeugd, hangplekken voor ouderen etc. De uitvoering van het idee moet in ieder geval aan de gemeente Diemen zijn (en bijvoorbeeld niet aan de Rijksoverheid of de Provincie). Het idee mag uiteraard geen commercieel initiatief betreffen.

Meer informatie over de Ideeënmarkt is te vinden u op www.diemen.nl/ideeenmarkt

Uit de krant