Brigitte Wielage: 'Wij zijn de partij van de veiligheid en vragen om meer wijkagenten.'
Brigitte Wielage: 'Wij zijn de partij van de veiligheid en vragen om meer wijkagenten.' (Foto: Trudy Kroese)

'De VVD wil nu aandacht voor de grote middengroep'

  Politiek

Brigitte Wielage (55) is lijsttrekker van de VVD. Zij woont bijna dertig jaar in Diemen.

Wat zijn de belangrijkste punten in het verkiezingsprogramma van de VVD?
"De VVD staat voor meer huurwoningen voor de middeninkomens naast de al geplande sociale huurwoningen. Dat zijn woningen voor bijvoorbeeld verpleegkundigen, agenten en leerkrachten. Dus niet uitsluitend 1.200 sociale huurwoningen, maar 600 sociale en 600 vrijesectorhuurwoningen voor de middeninkomens. Wij zijn de partij van de veiligheid en vragen om meer wijkagenten. Het landelijk gemiddelde is één wijkagent op 5.000 inwoners. Wij hebben slechts 4 wijkagenten (die niet eens allen fulltime actief zijn) voor 27.000 inwoners. Daarbij vinden wij het belangrijk dat er beter wordt gehandhaafd. Extra boa's zijn wat ons betreft zeer welkom. Het derde belangrijke onderwerp is de middelbare school en hockeyvelden. Nu zijn wij kinderen vanaf 12 jaar 'kwijt' omdat ze naar een middelbare school in Amsterdam of het Gooi gaan. Het komt de binding van jongeren met Diemen ten goede als wij een middelbare school binnen de gemeentegrenzen hebben. Het is dan ook makkelijker voor ze om hier te sporten en gebruik te maken van onze andere voorzieningen. De hockeyvelden zijn belangrijk omdat er nu in de omgeving wachtlijsten zijn en wij graag iedereen willen laten sporten. De VVD vindt ook toegankelijke zorg belangrijk. De gemeente heeft hierin een grote verantwoordelijkheid gekregen door de decentralisaties. Vroeg signaleren van problemen is hierbij van groot belang. Ook vindt de VVD dat er veel meer gebruik kan worden gemaakt van de kennis en kunde buiten de muren van het gemeentehuis. Dat begint overigens met het adequaat reageren op meldingen van inwoners en het snel afhandelen daarvan. Samen Sneller Duurzaam Diemen is ook een prachtig initiatief waaraan wij graag deelnemen. Dit college is er immers niet in geslaagd de landelijke doelstellingen te halen als het gaat om afvalscheiding. Ook vinden wij het een gemiste kans dat er weer gas is aangelegd op Plantage de Sniep. En ook Holland Park had duurzamer kunnen worden gerealiseerd. Duurzaamheid is te belangrijk om links te laten liggen!"

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten