Foto: Trudy Kroese

Jaap van Loenen verruilt PvdA voor CDA

  Politiek

DIEMEN - Jaap van Loenen heeft met onmiddellijke ingang de fractie van de PvdA in de gemeenteraad verruild voor de fractie van het CDA.

Van Loenen: "Na 3,5 jaar lid geweest te zijn geweest van de PvdA-fractie in Diemen neem ik op 28 november 2017 afscheid van de PvdA en de fractie van deze partij in Diemen. Ik stap over naar het CDA en sluit mij, in goed overleg, aan bij de fractie in Diemen. Het spreekt voor zich dat dit gezien na mijn lange verbondenheid van ruim 43 jaar met de PvdA niet eenvoudig is geweest, maar niet minder overwogen."

Spanningen

"Als voornaamste reden van mijn besluit kan ik opgeven dat het verschil van inzicht over de benadering van een aantal onderwerpen tot interne spanningen heeft geleid. Om deze reden ben ik me gaan oriënteren hoe andere partijen zich in de raad profileren en opstellen en de belangen van de inwoners van Diemen behartigen en hun verkiezingsbeloften nakomen. Maar ook hoe men zich opstelt bij onderwerpen die inwoners direct raken. Ik ben op zoek gegaan naar een degelijke partij, zonder populistische trekjes, die transparant is. Mijn voorkeur ging uit naar een partij met een landelijk en provinciaal netwerk. Voor mij persoonlijk was het belangrijk om deel uit te gaan maken van een fractie die luistert naar de inwoners van Diemen en daar waar mogelijk naar schakelt. Landelijk verbonden, maar lokaal geworteld."

Opstelling

"Het CDA stak voor mij boven alle partijen uit. Mijn keuze werd vooral beïnvloed door de menselijke opstelling van de fractievoorzitter Janneke De Graaff. Haar persoonlijke opstelling en benadering van veel punten hebben mij een goed gevoel gegeven om me aan te sluiten bij het CDA in Diemen. Ik ben blij dat ik mij samen met haar verder kan inzetten voor Diemen."

Meer berichten