Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen. Foto: Anneke Bloema

Ouderenpartij Diemen stelt raadsenquête voor na financieel debacle verbouwing De Omval

Politiek

DIEMEN - De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen stelt voor dat de Diemense gemeenteraad een raadsenquête houdt naar de gang van zaken bij de verbouwing van gebouw De Omval, die bijna 3 miljoen euro duurder uitvalt dan de oorspronkelijke begrote ca. 4,5 miljoen Euro.

“De tegenvallers zijn te wijten aan allerlei oorzaken die het college heeft beschreven in het raadsvoorstel waarin het een extra krediet van bijna 3 miljoen Euro vraagt aan de raad. Naar de oorzaken van die overschrijdingen en tegenvallers wil het college zelf een onderzoek doen en de ‘geleerde lessen’ in het voorjaar van 2023 aan de raad voorleggen”, aldus de Ouderenpartij Diemen.”

“Onze fractie vindt een onderzoek door het college naar de gemaakte fouten erg lijken op een slager die zijn eigen vlees keurt. Daar zijn we niet voor. In plaats daarvan stelt onze fractie een onafhankelijk onderzoek voor. Dat kan in de vorm van een raadsenquête. Dat is een controlemiddel waarmee de gemeenteraad het college van B en W kan bevragen op wat er is misgegaan bij dit project. De gemeenteraad bepaalt wat wordt onderzocht en hoe. Het college moet dan verantwoording afleggen aan een commissie die bestaat uit Diemense gemeenteraadsleden. Die commissie kan zich laten bijstaan door onafhankelijke deskundigen.”

“De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft tijdens de raadsvergadering van 10 november een aantal verslagen, facturen en andere documenten opgevraagd die mogelijk duidelijkheid kunnen geven wat er is misgegaan bij dit project, en waarom de gemeenteraad niet eerder is geïnformeerd. Op 24 november wordt een besluit verwacht over het aangevraagde extra krediet.”

“Ondanks alle kritische vragen en kanttekeningen vindt de fractie van de Diemense Ouderenpartij dat de verbouwing voor de verhuizing van de Openbare Bibliotheek naar De Omval nodig is. De groei van Diemen met vele nieuwe inwoners, van oud tot jong, maakt het noodzakelijk een eigentijdse voorziening te realiseren waarin gebruikers van de bibliotheek en bezoekers van theater De Omval bij elkaar kunnen komen in ‘de huiskamer van Diemen’.”

Uit de krant

Voorproefje WeesperNieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief