Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.

Ouderenpartij Diemen dient amendement in tegen verhoging afvalstoffenheffing

Politiek

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen dient tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 31 oktober een amendement in over de verhoging van de afvalstoffenheffing.

Het college van B en W stelt voor om de afvalstoffenheffing met twintig euro per huishouden te verhogen. Dit in verband met de de stijgende kosten voor de verbranding van restafval. 

"Bij dit voornemen wordt verwezen naar de niet met feiten onderbouwde verwachting dat het Afval Energie Bedrijf Amsterdam hogere -marktconforme-tarieven voor de verbrandingskosten zal moeten gaan heffen, de gemeente Diemen een contract met het AEB heeft tot 2022 waarin de huidige - lagere - tarieven zijn vastgelegd, het Amsterdamse college van B en W aan de gemeenteraad van Amsterdam voorstelt de afvalstoffenheffing in 2020 niet te verhogen en de problematiek bij het AEB zorgen baart, maar niet onoplosbaar is, en allereerst een verantwoordelijkheid is van de gemeente Amsterdam als groot-aandeelhouder", aldus de Ouderenpartij Diemen. 

De  Ouderenpartij Diemen vindt de stijging van de afvalstoffenheffing prematuur. De partij geeft aan dat de gemeenteraad zeer spoedig nieuwe voorstellen voor een betere afvalscheiding van het college van B en W wil ontvangen en wil dat het college van B en W de stijging van het tarief van de afvalstoffenheffing schrapt en ook niet zal verwerken in de in december vast te stellen Verordening Afvalstoffenheffing.


· 

· De raad 

· Eventuele financiële gevolgen hiervan worden verwerkt in de begroting 2021;

Besluit het gevraagde raadsbesluit als volgt te amenderen:

· Te schrappen het voornemen om de afvalstoffenheffing met 200.000 Euro te verhogen en dit voornemen

En gaat over tot de orde van de dag.


Ouderenpartij Diemen,


Peter Prins

Evert den Heijer

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief