Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Huurders, corporaties en gemeente ondertekenen prestatieafspraken

Politiek

DIEMEN - De gemeente Diemen, het Huurdersplatform Diemen (HPD) en de woningcorporaties hebben op 15 november nieuwe afspraken gemaakt over de activiteiten van de corporaties in 2019.

De betrokken partijen leggen jaarlijks zogeheten prestatieafspraken vast voor alle woningen van de corporaties in Diemen. Dit jaar diende de nieuwe Woonvisie, afgelopen september vastgesteld door de gemeenteraad, als basis voor deze prestatieafspraken. Het gaat daarbij om onderwerpen als leefbaarheid, betaalbaarheid, wonen en zorg, studentenhuisvesting en duurzaamheid.

Uitbreiden

Lex Scholten, wethouder wonen van de gemeente Diemen: "We zijn er in geslaagd om veel onderwerpen die voor Diemen belangrijk zijn een plek te geven in de prestatieafspraken met de corporaties en de huurders. De komende jaren willen we dat nog verder uitbreiden, met bijvoorbeeld afspraken over de nieuwbouw van sociale huurwoningen."

Betty Jungen van het Huurdersplatform Diemen: "Wij zijn blij dat de gemeente en de corporaties dit jaar ons advies hebben opgevolgd om de prestatieafspraken in één gezamenlijk document vast te leggen. We zetten als HPD graag onze handtekening omdat de gemeente haar uitgangspunten voor het woon- en bouwbeleid helder heeft vastgelegd in de Woonvisie. Daarbij is goed geluisterd naar de ervaringen van huurders in Diemen."

"Na 20 jaar komen er weer nieuwe sociale woningen; meer dan voorheen bestemd voor eigen inwoners, waaronder jongeren. Ook de bestaande voorraad bestaande sociale woningen met betaalbare huren zal niet worden aangetast evenmin als de zorginstelling Berkenstede en Berkenplein. Een extra pluspunt vinden we de onderlinge samenwerking tussen de corporaties, waardoor allerlei verhuisregels voor bijvoorbeeld ouderen op elkaar worden afgestemd."

Handen ineen

Hester van Buren, bestuursvoorzitter van Rochdale: "Laten we de handen ineen slaan om iedereen (ook mensen met lage inkomens) een kans te geven om in Diemen te wonen."

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief