Foto: Trudy Kroese

Burgemeester Boog: 'Signalen radicalisering beter in beeld'

  Politiek

DIEMEN - De gemeente Diemen wil signalen van radicalisering van personen of groepen in Diemen beter in beeld krijgen en aanpakken. Diemen gaat daarom regionaal samenwerken bij de aanpak van radicalisering. Het gaat hierbij niet alleen om radicalisering op het gebied van godsdienst, maar ook om politiek links- of rechtsextremisme en gewelddadig activisme.

Burgemeester Boog: "Radicalisering ondermijnt de democratische rechtsorde en blijft een serieuze en permanente dreiging voor onze veiligheid. Daarom is het belangrijk dat wij niet naïef zijn, meer oog hebben voor de signalen en iedereen waakzaam is."

Casusregisseur radicalisering

De burgemeester vervolgt: "In Diemen spelen er momenteel geen casussen van radicalisering. Door samenwerking kunnen wij signalen nog beter in beeld krijgen en radicalisering effectiever aanpakken. We hebben met de Amstelland-gemeenten een casusregisseur radicalisering aangesteld. Hij gaat signalen in de regio oppakken en de aanpak regisseren als er sprake is van radicalisering. De burgemeester van de betrokken gemeente heeft de bevoegdheid voor het nemen van bestuursrechtelijke maatregelen die voortvloeien uit de aanpak."

Informatie delen

Volgens de burgemeester is regionale samenwerking op dit terrein onontkoombaar: "Als kleinere gemeente is het belangrijk dat regionaal expertise en informatie wordt gedeeld. Er wordt aangesloten bij de werkwijze en de ervaringen in het Actiecentrum Veiligheid en Zorg omdat daar de nodige specifieke expertise aanwezig is."

Scholing en training

Boog geeft aan dat het ook belangrijk is om te investeren in scholing en training: "Medewerkers in het veld zoals welzijnswerkers, leraren, ambtenaren en politieagenten moeten aanwijzingen nog eerder en beter kunnen herkennen en doorverwijzen naar specialisten. Daarom is in de begroting van Diemen al eerder geld gereserveerd om nog meer sleutelfiguren te scholen."

Meer berichten