Diemen hield in 2017 geld over | DiemerNieuws
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225648&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Diemen hield in 2017 geld over

  Politiek

DIEMEN - De gemeente Diemen heeft vorig jaar 4,1 miljoen euro overgehouden. Dat blijkt uit de jaarrekening over 2017.

Dat positieve saldo is, net als vorige jaren, vooral te danken aan de vele bouwwerkzaamheden in Bergwijkpark en elders in Diemen, waardoor er veel legesopbrengsten voor omgevingsvergunningen zijn.

Algemene reserve
Ook op de gebieden 'Sociaal domein' en 'Inkomen en armoedebeleid' is een positief saldo te zien. De ruim 4 miljoen euro vloeit terug naar de algemene reserve.

Plannen
Voor de komende jaren heeft het college in de kadernota 2019 vastgelegd hoe zij in grote lijnen de plannen uit het coalitieakkoord financieel wil realiseren: de gemeenschap versterken, een sociaal Diemen en fors investeren in duurzaamheid en nieuwe voorzieningen.

Geen lastenverhoging
Het college verwacht dat voor het realiseren van de plannen geen lastenverhoging voor de inwoners van Diemen nodig is. Dit is wel afhankelijk van de bijdrage van het Rijk. Als die tegenvalt, kunnen plannen voor nieuw beleid onder meer in een lager tempo worden uitgevoerd of gezocht worden naar gerichte bezuinigingsmaatregelen

Donderdag 12 juli praat de gemeenteraad over de jaarrekening 2017 en de kadernota 2019. In september presenteert het college de begroting 2019 met gedetailleerde plannen en concrete activiteiten.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225648&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5225650&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=diemernieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=111" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>