Afbeelding
Advertorial

Optimale aandacht verzuimkosten voor kleine ondernemers

Ingezonden

Voor de kleine ondernemers onder u is het uitvallen van een werknemer vaak extra ingrijpend. Er ontstaan zo onvoorziene kosten vanwege doorbetalen van het loon, het betalen (en werven) van vervangend personeel en het verzorgen van een volwaardig re-integratietraject. Dit is voor grote bedrijven met doorgaans meer slagkracht en buffers al uitdagend genoeg. Als u als  kleine ondernemer ziekte, burn-out of andere uitvalproblemen het hoofd wil bieden, dan is alle hulp welkom.

Speciale aandacht
Gelukkig is die hulp er. Kleine ondernemers kunnen begeleiding en advies krijgen van een bedrijfsarts van Arbodienst Preventix. Ook P&O-adviseur Werkxe en re-integratie-expert Xs2more staan u bij. Met de speciale aandacht van deze partijen wordt uw kans op loonsanctie nihil. Hierbij behoudt u de volledige regie over het re-integratieproces. U heeft de zekerheid dat het traject tot een goed einde wordt gebracht en het UWV zal tevreden zijn over de inspanningen van werkgever en werknemer.

Nieuwe financiële tegemoetkomingen en verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO Nederland en het Verbond van Verzekeraars sloten eind 2018 een convenant met het Verbond van Verzekeraars, over een verzekeringsaanbod dat kleine ondernemers moet ontzorgen: de MKB Ontzorgverzekering. Een tweede productconvenant legt minimumeisen vast voor het aanbod van deze verzekeringen. Hiernaast gelden er nieuwe wettelijke maatregelen en komt er een financiële tegemoetkoming.

Over de wettelijke maatregelen
Met ingang van 2021 verstrekt de overheid een financiële tegemoetkoming van 450 miljoen euro per jaar aan alle ondernemingen tot 25 fte. Dit is jaarlijks ongeveer 1000 euro per bedrijf. Bij de RIV-toets van het re-integratieverslag wordt het medische advies van de bedrijfsarts leidend. In het tweede spoor is meer experimenteren mogelijk, zoals het eerder inzetten van de no-riskpolis. Werknemers geven op gezette tijden ook zelf hun visie op het re-integratietraject. Volgens arbodienst Preventix een logische ontwikkeling; in zijn eigen werkwijze is dit standaard. Hiermee begrijpt de werknemer ook de onderbouwing en noodzaak van de adviezen.

Over de verzekering
De MKB Ontzorgverzekering dekt verschillende kosten en risico's af. Zo is de loondoorbetaling afgedekt en wordt een groot deel van de re-integratie de verantwoordelijkheid van re-integratieprofessionals. Adviezen van specialisten zoals Xs2more worden leidend. Als deze worden opgevolgd, is er geen risico op loonsancties van het UWV. Eventuele loonsancties komen bovendien voor rekening van de verzekeraar.

Samen sterk voor kleine ondernemers
Elk bedrijf en elke branche is anders. Dit vraagt om persoonlijke aandacht, maatwerk en een totaalaanpak. Preventix bundelt daarom zijn krachten met Xs2more en Werkxe, voor totale expertise in ziekteverzuim, vitaliteit en re-integratie. Kleine en grote ondernemers zijn verzekerd van een optimale service. De kantoren van Preventix vindt u verspreid door het land. Onze dichtstbijzijnde locatie bij u in de buurt is ons kantoor  aan de Dalsteindreef 141 in Diemen. U kunt een afspraak maken via 088-7007700 of mailen naar info@preventix.nl.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief