Afbeelding

Bijeenkomsten Redzaamheid: leren omgaan met noodsituaties

Algemeen

DIEMEN - De gemeente start in juni met het burgerprogramma Redzaamheid 2016.

Het programma bestaat uit verschillende workshops met praktische uitleg over wat te doen in een noodsituatie voor iedereen die woont en werkt in Diemen. De workshops kosten € 5,- per keer en worden gehouden op 8, 11 en 12 juni van 15.30 tot 18.00 uur en van 19.00 tot 21.30 uur in basisschool de Noorderbreedte, Vogelweg 4, in Diemen-Noord. Inschrijven kan via www.redzaam.nl/diemen.

De hulpdiensten werken hard, maar kunnen niet altijd overal direct zijn. In de workshops ligt daarom de nadruk op wat je kunt doen in de tijd tussen het moment dat er een noodsituatie ontstaat en het moment dat professionele hulpverleners aanwezig zijn. Bijvoorbeeld bij een keukenbrand of wanneer iemand in je omgeving zich ernstig verslikt. Of wanneer inwoners getuige zijn van agressie en geweld op straat, rond school of het sportveld.

Burgemeester Erik Boog: "De gemeente Diemen ondersteunt het initiatief redzaam.nl van harte. Het past in ons beleid dat we onze inwoners in staat stellen om meer met en voor elkaar te doen. Ook in een noodsituatie."

Redzaam.nl is een samenwerkingsinitiatief tussen publieke en private partijen: de gemeente Diemen, politie en brandweer samen met experts op het gebied van veiligheid. De workshops worden gegeven door gecertificeerde trainers, volgens de nationale richtlijnen. Zij laten mensen vooral ervaren en oefenen hoe conform die richtlijnen te handelen.

Het programma is een uitwerking van de zelfredzaamheidscampagne uit 2010 die door de Veiligheidsregio is gevoerd.

Uit de krant