Cruyff Court in Park De Omloop.
Cruyff Court in Park De Omloop.

Meer sportfaciliteiten in openbare ruimte

Algemeen

DIEMEN - De gemeente streeft ernaar om in 2018 een tweede Cruyff Court aan te leggen. Dit staat in de Sportnota 2016-2020 waarover de gemeenteraad vanavond een besluit neemt.

In de Sportnota 2016-2020 is het beleid van de gemeente op het gebied van sport aangegeven. Ook wordt duidelijk hoe de accommodaties ervoor staan en welke plannen er zijn om de sportfaciliteiten in Diemen verder te verbeteren. Het beleid van de gemeente is erop gericht om zo veel mogelijk inwoners van Diemen aan sport te laten doen. Er is speciale aandacht voor kinderen en senioren.

Het blijkt dat steeds meer mensen ervoor kiezen om zich niet aan te sluiten bij een vereniging om aan sport te doen. Zij sporten op eigen gelegenheid (langs de openbare weg of in het Diemerbos) of gaan naar een commerciële sportschool. De gemeente wil hier op inspelen door een aantal routes in de openbare ruimte van Diemen uit te zetten waar sportliefhebbers kunnen wandelen, hardlopen en skeeleren. De gemeente zal zich de komende jaren moeten buigen over de sportaccommodaties in Diemen. Een aantal accommodaties zoals sportcentrum Wethouder F.B. Duran en sporthal Diemen aan de Prins Bernhardlaan functioneren nog goed, maar zijn al flink op leeftijd. Op termijn zal er een besluit moeten worden genomen over deze accommodaties.

De blaashal, die elk jaar ongeveer een half jaar op een van de velden van handbalvereniging SV Zeeburg staat, is in 2021 afgeschreven. Er zal een besluit moeten worden genomen of het wenselijk is om in de toekomst een nieuwe blaashal aan te schaffen of dat het noodzakelijk is om op een plek in Diemen een nieuwe sporthal te bouwen.

De gemeente gaat de komende jaren ook een toekomstvisie maken van de binnensport (2016) en de buitensport (2017). Hierbij wordt ook onderzocht hoe de verenigingen ervoor staan wat betreft de accommodatie en het ledenaantal. De gemeente heeft de afgelopen jaren geld uitgetrokken voor de verbetering van accommodaties van sportverenigingen, maar een club als SV Diemen loopt steeds tegen haar grenzen aan en heeft nog steeds behoefte aan meer ruimte. Wethouder Jeroen Klaasse van Sportzaken is voorstander van het delen van sportvelden door meerdere verenigingen. Hij noemde hierbij als voorbeeld de situatie van SV Diemen en TIW-Survivors. Er zou een veld kunnen worden aangelegd waarop zowel kan worden gehonkbald en gesoftbald als gevoetbald. SV Diemen zou dan gedurende een aantal maanden per jaar het veld van TIW-Survivors kunnen gebruiken. De wethouder is tevens voorstander van omniverenigingen. Dit houdt in dat een vereniging meerdere takken van sport aanbiedt. Maar hij vindt dat de initiatieven van de sportverenigingen moeten komen. De gemeente wil in de omgeving van Beukenhorst in Diemen-Zuid een zogenaamde 'beweegtuin' aanleggen. Dit wordt een laagdrempelige plek waar aan sport en spel kan worden gedaan. In Diemen-Zuid moet in 2018 een Cruyff Court komen. De locatie waar dit veld komt te liggen is nog niet bekend. Evenmin is er al geld in de begroting voor opgenomen. Dit zal volgens de planning in 2017 gebeuren. De gemeenteraad gaat uiteraard over het besluit. Dit zal tijdens het vaststellen van de begroting voor 2018 gebeuren.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief