Afbeelding

Sinds begin 2014 44 geregistreerde ongevallen met fietsers in Diemen

Algemeen

DIEMEN - Er hebben vanaf 2014 44 geregistreerde ongevallen plaatsgevonden met fietsers in Diemen. Dit waren allemaal ongevallen met letsel. Ongevallen zonder letsel worden minder goed geregistreerd en zijn daardoor niet of slecht beschikbaar. Er zijn in de genoemde periode geen dodelijke slachtoffers bij fietsongevallen gevallen.

Dit schrijft het college van B en W in een antwoord op vragen van de Ouderenpartij Diemen. De Ouderenpartij Diemen vroeg het college om cijfers van het aantal fietsongevallen in Diemen en de gevolgen daarvan, met name met oudere fietsers.

“Daarnaast is in 2020 is door adviesbureau Sweco in opdracht van de Vervoerregio Amsterdam een onderzoek uitgevoerd naar verkeersveiligheid in alle betreffende gemeenten, waaronder Diemen. Dit betreft een risicoanalyse waarin ook gekeken is naar het risico per vervoerswijze en het risico per leeftijdsgroep. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de meeste ernstige verkeersgewonden onder fietsers vallen (ongeveer 40%). De verwachting is dat dit aantal in 2030 iets zal toenemen. Uit de analyse is naar voren gekomen dat de meeste ernstige verkeersgewonden vallen onder fietsers tussen de 12 en 17 jaar, gevolgd door de 65+ fietsers”, aldus B en W.

De Ouderenpartij Diemen vroeg ook aan het college of er in de afgelopen tijd activiteiten of cursussen georganiseerd zijn om het aantal fietsongevallen te verminderen of de preventie daarvan te verhogen.

“Er zijn de afgelopen periode geen specifieke activiteiten of cursussen georganiseerd. We doen via de Vervoerregio Amsterdam wel mee aan de meer algemene landelijke campagnes, zoals de BOB-campagne, MONO-campagne en het jaarlijkse fietsexamen op de basisscholen”, aldus het college. 

De Ouderenpartij Diemen vroeg tevens of het college bereid is om het programma Doortrappen in Diemen in te voeren. 

“Wij werken momenteel in samenwerking met de Vervoerregio Amsterdam aan de introductie van Doortrappen in Diemen. Doortrappen richt zich op de verbetering van de veiligheid van ouder wordende fietsers. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Doortrappen motiveert ouderen om zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen. Bijvoorbeeld in gedrag en aanpassingen van de fiets. Het lokale netwerk rondom de oudere in elke gemeente helpt daarbij. Op dit moment voeren we gesprekken met relevante partners in Diemen (zoals fietsenmakers, WMO-consulenten, ouderenverenigingen, huisartsen en fysio’s) die een bijdrage willen leveren aan het onderwerp fietsveiligheid onder ouderen. Samen met deze partners zullen we een geschikt en hopelijk doeltreffend programma opstellen”, aldus het college.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief