Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Ouderenpartij Diemen stelt vragen over ongebruikelijk hoge waterstand park Spoorzicht

Algemeen

DIEMEN - De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de ongebruikelijk hoge waterstand in park Spoorzicht.

“Van vrijwilligers in park Spoorzicht hebben we nadere informatie gekregen over de ongebruikelijk hoge waterstand in park Spoorzicht. Het waterpeil in het park staat op dit moment ruim 10 centimeter hoger dan in de omringende sloten. Hoewel Spoorzicht een nat bos is, is de hoeveelheid regenwater dit voorjaar zo groot dat het niet op tijd kan weglopen of verdampen. Teveel water kan leiden tot schade aan wortels en bomen en mogelijk in de toekomst tot een heel ander soort bos. Nu al moet per jaar veel zand gebruikt worden om paden te blijven verhogen, zodat ze niet drassig worden. Bij een recent bezoek hebben we kunnen vaststellen dat de hoge waterstand de toegankelijkheid van Spoorzicht bemoeilijkt. Onze fractie is er voor om de toegankelijkheid van park Spoorzicht, ook voor ouderen en mindervaliden, te vergroten”, aldus de Ouderenpartij Diemen.

De Ouderenpartij Diemen vraagt aan het college van B en W onder meer of zijn op de hoogte is van de ongebruikelijk hoge waterstand in Spoorzicht, wie er verantwoordelijk is voor het waterbeheer in het park en de omliggende sloten en wat er op korte termijn kan worden gedaan om de wateroverlast te beperken. De Ouderenpartij Diemen komt met de suggestie om één of twee sluisjes aan te brengen.

Ouderenpartij Diemen vraagt het college van B en W ook om de inrichting en toegankelijkheid van park Spoorzicht met voortvarendheid aan te pakken.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief