Afbeelding
Foto: Ingrid Voet

Verduurzamen van woning makkelijker gemaakt met verruimde gemeentelijke duurzaamheidslening

Algemeen

DIEMEN - Wie zijn of haar woning wil verduurzamen, kan dat uit eigen middelen financieren, maar het kan ook gunstig zijn om gebruik te maken van de gemeentelijke duurzaamheidslening. Sinds 1 april is deze lokale lening verruimd met nieuwe mogelijkheden. Inwoners van Diemen kunnen voor het verduurzamen van hun woning geld lenen tegen gunstige condities.

De lijst van energiemaatregelen waarvoor geleend kan worden is uitgebreid. Zo zijn er technieken toegevoegd om de omslag naar een aardgasvrije woning te stimuleren, bijvoorbeeld aanleg van lage temperatuur verwarming, aanschaf van een warmtepomp of infrarood warmtepanelen. Ook kan met de duurzaamheidslening geleend worden voor de aanleg van groendaken, of voor deelname aan lokale collectieve of coöperatieve energieopwekking en/of het vervangen loden leidingen.

De eisen voor isoleren zijn aangescherpt naar de stand van de techniek. Het gaat dan bijvoorbeeld om dakisolatie, vloerisolatie en paneelisolatie. Er zijn ook voorwaarden versoepeld. Het is nu toegestaan om de lening in te zetten voor vervanging van de kozijnen bij het plaatsen van HR++ glas. Dat geldt ook voor het vervangen van HR++ glas waarvan de levensduur bereikt is door nieuw HR++ glas.

Onveranderd blijft de mogelijkheid om de gemeentelijke duurzaamheidslening in te zetten voor installatie van zonnepanelen zonder de eis dat er andere maatregelen aan de woning worden getroffen. Bij de nationale energiebespaarlening kan lenen voor zonnepanelen alleen in combinatie met tenminste één andere verduurzamingsmaatregel.

Maatregelen die volgens een Energie Prestatie Advies (EPA) een terugverdientijd van minder dan 15 jaar hebben, maar niet in de maatregelenlijst van de gemeente Diemen zijn opgenomen, kunnen ook worden gefinancierd met de gemeentelijke duurzaamheidslening. Hiervoor geldt één uitzondering: het verwarmen van de woning door middel van houtige biomassa (pelletkachels) is uitgesloten van de duurzaamheidslening.

Er kan geleend worden tegen een gunstig tarief dat vergelijkbaar is met een hypotheekrente Qua rente is de gemeentelijke duurzaamheidslening nog iets gunstiger dan de nationale energiebespaarlening. Er kan tussen de 2500 en 5000 euro worden geleend. En per aanvrager geldt dat er maximaal 2 leningen voor verschillende maatregelen tegelijk open kunnen staan. Desgewenst kan er aanvullend geleend worden via de nationale energiebespaarlening.

Vorig jaar hebben in Diemen 13 mensen gebruik gemaakt van de gemeentelijke duurzaamheidslening, vooral voor zonnepanelen. De verwachting is dat de vraag naar gemeentelijke duurzaamheidsleningen gaat toenemen nu er meer maatregelen onder vallen. De gemeente Diemen heeft het plafond voor de duurzaamheidsleningen daarom verdubbeld tot een half miljoen euro.

Op de gemeentelijke website (zoekterm duurzaamheidslening) https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Wonen/Duurzaamheidslening staat meer informatie over het aanvragen van de lening.

De complete tekst van de nieuwe verordening plus de complete lijst met maatregelen is te lezen via www.officielebekendmakingen.nl. (Zoekterm Verordening duurzaamheidslening 2021 gemeente Diemen)

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief