Afbeelding

College geeft definitief ontwerp openbare ruimte De Kruidenhof vrij

Algemeen

DIEMEN - Het college van B&W heeft het definitief ontwerp van de openbare ruimte bij winkelcentrum De Kruidenhof vrijgegeven voor inspraak. Omwonenden in de omgeving worden per brief geïnformeerd over het definitief ontwerp en ook over de inspraakprocedure. Ook is het definitief ontwerp online te raadplegen op de gemeentelijke website.

De eigenaar van het winkelcentrum in Diemen Zuid wil supermarkt Jumbo uitbreiden. Ook worden de gevels en de overkapping van het winkelcentrum aangepast. De gemeente staat welwillend tegenover deze plannen. Vanwege de uitbreiding moet de inrit bij het winkelcentrum worden verplaatst en het parkeerterrein opnieuw ingericht. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt voor de openbare ruimte in de omgeving. Deze heeft in een eerder stadium ter inzage gelegen. Hierop heeft de gemeente vijf reacties ontvangen. Deze hebben niet geleid tot een aangepast ontwerp. Nu is het definitief ontwerp gereed.

Uitgangspunten definitief ontwerp 

Een belangrijk onderdeel van het definitief ontwerp zijn de klimaat adaptieve maatregelen. Zo is in het ontwerp bijvoorbeeld ruimte tussen de parkeervakken opgenomen om meerdere grote bomen te planten die voor schaduw zorgen. Ook is bijvoorbeeld gekozen voor materialen die bij extreme neerslag makkelijker grote hoeveelheden regenwater kan opvangen. Verder wordt de stoep voorlangs verruimd waardoor meer ruimte ontstaat. Ook worden de parkeervakken anders gepositioneerd en krijgen ook de locaties voor de ondergrondse afvalcontainers een andere locatie.

Programmaplan Diemen Zuid

De plannen voor het winkelcentrum en omgeving maken deel uit van het Programmaplan Diemen Zuid. Hierin is een aantal projecten gebundeld die de komende periode worden uitgevoerd in Diemen Zuid. Onder andere het wijzigen van de verkeersstructuur in Diemen Zuid is onderdeel van het programmaplan. Bedoeling is om Diemen Zuid, dat nu zo’n veertig jaar bestaat, een impuls te geven, zodat het weer een tijd goed meekan. De gemeente ziet de uitbreiding van het winkelcentrum, geïnitieerd door de eigenaar, als een kans de openbare ruimte en uitstraling verder te verbeteren in dit gebied.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief