<p>Het park bij Griend</p>

Het park bij Griend

(Foto: Trudy Kroese)

Vier scenario’s voor mogelijke woningbouw Griend

DIEMEN - De gemeente heeft een verkennend onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om in de wijk Griend in Diemen-Zuid sociale huurwoningen te bouwen.

Er zijn vier mogelijke scenario’s. “Op basis van het onderzoek en de vier verschillende scenario’s kan geconcludeerd worden dat het, ondanks een aantal belemmeringen in het zoekgebied, mogelijk is om circa 120 sociale huurwoningen in het zoekgebied te realiseren. Voor wat betreft de financiële haalbaarheid komen wij tot dezelfde conclusie. Wij hebben overleg met de werkgroep Biesbosch Diemen en betrekken deze zoveel mogelijk bij de ontwikkeling van deze zoeklocatie. Wij zullen de werkgroep dan ook informeren over de bevindingen tot nu toe”, aldus het college van B en W. Het college verwacht de gesprekken en de verdere onderzoeken in het tweede kwartaal 2021 te kunnen vervolgen.

Scenario 1: Twee woonvolumes met (half) ondergronds parkeren

Het gaat hier om twee hogere elementen van 27 (9 bouwlagen) en 21 meter (7 bouwlagen) hoog. Er komen 6 woningen per verdieping. Het gaat om in totaal 96 woningen. Een gevolg van dit scenario is maximaal behoud van het park. Er komen 75 parkeerplekken voor bewoners in een (halfondergrondse) parkeergarage en 25 parkeerplekken voor bezoekers op het maaiveld. Verkeersafwikkeling gaat via een nieuwe rotonde. Er worden technische akoestische maatregelen genomen in de bebouwing.

Scenario 2: Twee woonvolumes met parkeren op maaiveld

Dit scenario is bijna hetzelfde als scenario 1. Het enige verschil is dat alle parkeerplekken (75 voor bewoners en 25 voor bezoekers) op het maaiveld komen.

Scenario 3: Twee woonvolumes en grondgebonden wonen

Het gaat hier om een mix tussen laag- en middelhoogbouw. Ook hier gaat het gaat om twee hogere elementen van 27 (9 bouwlagen) en 21 meter (7 bouwlagen). Er komen 6 woningen per verdieping. Er komen in totaal 96 woningen in de hoogbouw en 75 parkeerplekken voor bewoners en 25 voor bezoekers op het maaiveld.

Daarnaast komen er 32 grondgebonden woningen. De voorkanten van de hoogbouw en grondgebonden woningen komen aan het park te liggen. Ook de bewoners van de grondgebonden woningen parkeren hun auto op het maaiveld.

De verkeersafwikkeling van de hoogbouw gaat via de nieuwe rotonde in de afslag van de Gooiseweg, de verkeersafwikkeling van de laagbouw via de wijk. Indien nodig worden er technische akoestische maatregelen in de bebouwing genomen.

Scenario 4: Appartementen aan het park

Het betreft hier een complex van 5 bouwlagen (15 meter) afgewisseld met 6 of 7 bouwlagen (21 meter). Er komen in de hoogbouw 96 woningen. De bebouwing komt met de rug tegen het talud te liggen. Er komen 75 parkeerplekken voor bewoners en 25 voor bezoekers op het maaiveld. Daarnaast komen er 32 grondgebonden woningen. De voorkanten van die woningen komen richting het park te liggen. Bewoners van de laagbouw parkeren in de bestaande parkeerkoffers en een nieuwe parkeerkoffer in bestaande woonwijk. Een geluiddempende rij met appartementen zorgt voor afname van geluid in het park en bestaande woonwijk. Er blijft een sociaal en levendig park dankzij voorkanten richting de groene ruimte. Indien nodig worden er technische akoestische maatregelen in de bebouwing genomen. 

De verkeersafwikkeling van de nieuwe woningen gaat via een nieuwe rotonde in de afslag van de Gooiseweg.

Meer berichten