Foto:

Theater de Omval ontvangt mogelijk compensatie van provincie

DIEMEN - Theater de Omval krijgt mogelijk van de provincie Noord-Holland een bijdrage van 88.400 euro als compensatie voor de inkomsten die zij misloopt tot 1 januari 2021 als gevolg van coronamaatregelen  Dit is 65 % van de door Theater de Omval geraamde netto-schade van 136.000 euro.

De provincie heeft als voorwaarde gesteld dat de gemeente Diemen 35 % van de gederfde inkomsten bijdraagt. Het gaat hier om een bedrag van 47.600 euro. Het college van B en W heeft besloten dit bedrag beschikbaar te stellen.

Vanuit het Rijk ontvangt de gemeente corona-compensatie. Voor Cultuur en Ontspanning betreft dit voor 2020 een bedrag van vooralsnog  77.831 euro. Vanuit deze compensatie kan de gevraagde bijdrage worden bekostigd.

De provincie Noord-Holland neemt binnenkort een besluit over het verstrekken van compensatie aan Theater de Omval.

Meer berichten