Wethouder Klaasse wil scenario met alleen voorrang voor Amsterdamse kinderen van tafel

DIEMEN - De Amsterdamse vereniging van schoolbesturen OSVO overweegt momenteel twee alternatieve scenario’s voor het huidige systeem van loting & matching voor leerlingen van middelbare scholen. Het scenario met een voorkeursbeleid voor leerlingen uit Amsterdam zou voor basisschoolleerlingen uit Diemen grote nadelige gevolgen hebben. 

Hun kans om op een middelbare school van een van hun eerste drie voorkeuren terecht te komen zou drastisch zakken. Om die reden heeft wethouder Klaasse van Onderwijs, samen met zijn collega’s van Ouder-Amstel en De Ronde Venen, een brief geschreven aan zijn collega van Amsterdam en aan de OSVO. “Dat scenario moet van tafel”, aldus Klaasse.

Basisschoolleerlingen in Diemen zijn volledig aangewezen op het aanbod van voortgezet onderwijs in de ons omringende gemeenten. Daarbij is Amsterdam logischerwijs het meest in beeld. Jaarlijks gaan zeer grote groepen Diemense kinderen naar het voortgezet onderwijs in Amsterdam. 

“Voor de groepen die de komende jaren voor de keus van een middelbare school staat, springen we nu in de bres. Hun kans op een middelbare-schoolcarrière op een van hun voorkeursscholen verdwijnt bij dit plan achter de horizon. Dat is onverteerbaar. We hebben hier inmiddels ook al veel signalen over gekregen van ongeruste ouders en er is inmiddels op petities.nl ook al een petitie gestart.”

De wethouders signaleren dat er in het onheilsscenario alleen een verschuiving plaatsvindt van de groep teleurgestelde kinderen. Dat zullen in dat scenario alleen de kinderen zijn afkomstig uit de regiogemeenten. Een eerste inschatting leert dat dan minder dan de helft van de basisschoolleerlingen uit Diemen op een school voor voortgezet onderwijs van een van hun drie eerste voorkeuren wordt geplaatst. 

Klaasse: “Dat is echt een zeer zorgelijke ontwikkeling. De zorg voor Amsterdamse leerlingen is begrijpelijk, maar als dat zo nadelig uitpakt voor leerlingen in de randgemeenten moet de keuze anders uitvallen. Amsterdam is geen eiland, maar de belangrijkste gemeente in onze regio. Dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee die verder gaan dan de grenzen van de eigen gemeente. Mede door de regiofunctie van Amsterdam hebben we helaas nog geen middelbare school in Diemen en Diemense leerlingen zijn dus sterk aangewezen op het aanbod in Amsterdam. Het zou dan ook heel wrang zijn als ze nu geen gelijke kansen meer hebben op de school van hun voorkeur. Daarom hebben we onze Amsterdamse collega-wethouder en de OSVO gevraagd dit scenario van tafel te halen.”

Meer berichten