Afbeelding

College legt bestemmingsplan Arent Krijtsstraat 1 voor aan gemeenteraad

Algemeen

DIEMEN - Het college van Ben W legt het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het appartementengebouw aan de Arent Krijtsstraat 1 voor aan de gemeenteraad. De reactienota wordt samen met het bestemmingplan voorgelegd aan de gemeenteraad en behandeld in de informatieve raadsvergadering van 17 september.

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en maken van een uitweg en het hogere waardenbesluit voor Arent Krijtsstraat 1 hebben in ontwerp ter inzage gelegen. De gemeente heeft hierover verschillende zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn verwerkt in een reactienota.

Alle omwonenden, als ook bewoners die een zienswijze hebben ingediend, ontvangen deze week een brief waarin ze hierover worden geïnformeerd. 

Alle stukken en overige informatie zoals onderzoeken e.d. staan vanaf 28 augustus digitaal op de website bij de gemeentelijke raadsstukken: https://www.diemen.nl/Onderwerpen/Bestuur/Gemeenteraad 

(Zoeken onder ‘vergaderkalender’)

Naar verwachting neemt de gemeenteraad op 24 september een besluit over het vaststellen van het bestemmingsplan. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw begin 2021 en wordt het gebouw halverwege 2022 opgeleverd.

Uit de krant