Foto: Gerrit Alink

Wind Design + Build krijgt opdracht bouw sporthal en renovatie Sporthal Diemen

DIEMEN - Wind Design + Build is heeft de opdracht gekregen voor de bouw van een nieuwe sporthal en de renovatie van de bestaande sporthal aan de Prins Bernhardlaan. 

Met de opdracht aan Wind Design & Build is een investering gemoeid van 6.800.000 euro. De start van het project staat gepland voor begin 2021. De nieuwe sporthal is naar verwachting eind 2021 gereed, de oplevering van de gerenoveerde Sporthal Diemen is medio 2022 gepland.

Van de vier kwalitatief hoogwaardige inschrijvers is W+DB als beste beoordeeld. Vandaag ondertekenden Jeroen Klaasse, wethouder sport en recreatie en directeur R. Wind, van Wind Design & Build het contract. De ondertekening vond plaats in Sporthal Diemen. Diemen krijgt op die plek een duurzaam en toekomstbestendig indoor sportcomplex.

Sociale veiligheid

Wethouder Klaasse: “Wij zijn er trots op dat deze nieuwe sporthal niet alleen veel extra mogelijkheden biedt voor binnensporten, maar ook duurzaam wordt gebouwd. Daarnaast wordt er een nieuwe kantine gemaakt tussen de beide sporthallen met een mooie aansluiting op het speelterrein, zodat ook de buurt er plezier aan kan beleven. Door transparante gevels, en de entreefunctie aan het parkeerterrein verbetert de sociale veiligheid in het gebied. Er ontstaat één indoor sportcomplex dat weer 40 à 50 jaar meegaat. Dit project is een goed voorbeeld van onze ambitie om het voorzieningenniveau in een groeiend Diemen op peil te houden en het gemeentelijke vastgoed te verduurzamen en gereed te maken voor de toekomst.”

Verenigingsruimte

In samenspraak met de lokale sportverenigingen is er gekozen voor een C.2 sporthal (normering NOC*NSF). Deze hal is 28 x 48 meter en 7 meter hoog. Hierdoor is de hal geschikt voor 26 tafeltennistafels, 9 badmintonvelden, 4 volleybalvelden, 3 basketbalvelden of 1 handbal/combiveld. Met name de mogelijkheid voor 3 basketbalvelden was doorslaggevend bij de keuze voor de C.2-hal. In een kleinere C.1 hal past namelijk maar 1 basketbalveld. Alle lokale sportverenigingen kunnen van beide hallen gebruik gaan maken. In overleg met sportverenigingen is ook de wens voor de verenigingsruimte in de hal gehonoreerd. De nieuwe sporthal biedt verder nog mogelijkheden voor de activiteiten van naschoolse opvangorganisatie Popeye.

Duurzaam en gezond

De nieuwe sporthal wordt duurzaam gebouwd en de bestaande sporthal duurzaam gerenoveerd. Zo zal het hele complex niet meer met aardgas verwarmd worden. De nieuwe sporthal wordt energieneutraal en de bestaande sporthal bijna energieneutraal, onder andere door hele goede isolatie, het gebruik van energiezuinige warmtepompen en hoog rendement (85%) warmteterugwinning. De daken worden voorzien van sedum en zonnepanelen. De gevels krijgen sport- en spelelementen, groene elementen en nestelmogelijkheden. Er wordt gewerkt met duurzame en circulaire producten, die gecertificeerd zijn door Greenworks, Tevens wordt gebruik gemaakt van Madaster, het materialenpaspoort voor de borging van circulariteit. Het sportcomplex wordt tevens getoetst aan het keurmerk voor gezonde gebouwen, WELL.

Meer berichten