Foto: Ingrid Voet

Erfpachtstelsel Diemen omgezet naar eeuwigdurend stelsel

DIEMEN - De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met het voorstel voor herziening van het erfpachtstelsel van het college van Burgemeester en Wethouders. Het nieuwe stelsel wordt per 1 oktober 2020 ingevoerd.

Het in 1958 ingevoerde erfpachtstelsel van tijdelijke erfpachten wordt vervangen door een op eeuwigdurende erfpacht gebaseerd stelsel. Ook wordt aan alle eigenaren van particuliere koopwoningen op erfpachtgrond de mogelijkheid geboden om via koop van de bloot eigendom volledig eigenaar van de grond te worden.

Alle erfpachters worden individueel per brief geïnformeerd over de invoering van het nieuwe stelsel. Verder is vanaf 11 juni alle achtergrondinformatie te vinden op de gemeentelijke website waaronder het raadbesluit, rekentool etc. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de zoekterm ‘erfpacht’.

Vanaf 1 oktober 2020 kunnen alle erfpachters van particuliere koopwoningen via de website van de gemeente een verzoek tot omzetting van hun erfpachtrecht indienen.

Meer berichten