Foto: Ingrid Voet

Gemeente: 'Inwoners houden zich steeds beter aan maatregelen bestrijding corona'

DIEMEN - De inwoners van Diemen houden zich steeds beter aan de dringende oproep om zoveel mogelijk thuis te blijven en alleen naar buiten te gaan voor een boodschap of een klein ommetje. Dit is de conclusie van de gemeente Diemen.

"Ook de regels om geen drukke plekken op te zoeken en altijd minimaal 1,5 meter afstand te houden werden goed opgevolgd. Deze maatregelen zijn en blijven nodig voor de bestrijding van corona en het beperken van de druk op de zorgcapaciteit. Politie, handhavers van de gemeente en straatcoaches letten actief op de opvolging van de regels, maar ze kunnen niet overal tegelijk zijn. De eigen verantwoordelijkheid blijft een grote rol spelen. Maar tot nu toe kon het blijven bij een aantal waarschuwingen en is er slechts één bekeuring uitgedeeld", aldus de gemeente.

Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. "De gemeente Diemen is druk bezig deze regeling uit te voeren. De gemeente heeft de afgelopen tijd ruim 550 aanvragen ontvangen van Diemense zelfstandigen die gebruik willen maken van deze regeling. De verwerking van deze aanvragen vraagt enige tijd. Het is de bedoeling iedereen zo snel en zo zorgvuldig mogelijk een antwoord te geven. Omdat nog niet alle details van de regeling duidelijk zijn zal er gewerkt worden met het verstrekken van een voorschot. Tot nu toe zijn er ruim 100 voorschotten verstrekt."

Meer berichten