Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.
Peter Prins, fractievoorzitter van Ouderenpartij Diemen.

Ouderenpartij Diemen stelt vragen over positie kinderen die thuis onder moeilijke omstandigheden moeten leren

Algemeen

DIEMEN - De Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de positie van kinderen die nauwelijks de gelegenheid hebben om thuis huiswerk te maken.

"Naar aanleiding van uw brief van over de gevolgen van de coronacrisis merken we op dat u niet ingaat op de kinderen/leerlingen die sinds twee weken niet naar school kunnen en nu digitaal huiswerk moeten maken. Uit berichten in de pers leiden wij af dat uit een inventarisatie in Amsterdam blijkt dat 5500 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs thuis niet over een computer of internetverbinding beschikken. Ook is de thuissituatie van sommige leerlingen zo dat ze nauwelijks gelegenheid hebben om thuis huiswerk te maken. Sommige kinderen moeten hun toevlucht zoeken in de badkamer of een rommelhok. Zij dreigen leerachterstanden op te lopen", aldus de Ouderenpartij Diemen. "Als we het inwonertal van Diemen en Amsterdam met elkaar vergelijken, dan zou het in Diemen rekenkundig om circa 200 leerlingen kunnen gaan."

De Ouderenpartij Diemen vraagt aan het college van B en W of zij kan uitsluiten dat er kinderen/leerlingen uit Diemen zijn die tot deze groep behoren.

Diemen heeft in het kader van het armoedebestrijdingsbeleid een computerregeling voor kinderen van ouders met een minimuminkomen. De Ouderenpartij Diemen vraagt aan het college hoeveel huishoudens gebruik maken de computerregeling voor minima. Tevens vraagt de oppositiepartij of het college bereid is deze regeling ook open te stellen voor huishoudens die niet over een minimuminkomen beschikken. De Ouderenpartij wil ook weten wat het college doet om ervoor te zorgen dat leerlingen geen leerachterstand oplopen door het ontbreken van een computer, internetverbinding of geschikte thuiswerksituatie.

Uit de krant