Foto: Ingrid Voet

Gemeente neemt steunmaatregelen om ondernemers te helpen

DIEMEN - De gemeente neemt in aanvulling van het Rijk ook eigen steunmaatregelen om ondernemers te helpen.

Het coronavirus (Covid-19) heeft enorme impact. Het kabinet heeft vergaande maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) genomen. Maatregelen in het belang van de volksgezondheid, maar ook maatregelen die ondernemers economisch raken.

"Het verantwoordelijkheidsbesef bij ondernemers is groot. Voor zover we hebben kunnen zien, hebben alle horecaondernemers vrijwel direct gehoor gegeven aan de maatregel om de deur te sluiten. En ook andere ondernemers nemen bij hun bedrijfsvoering passende maatregelen. Wij begrijpen dat dit zeer ingrijpend is en we zijn ondernemers dankbaar", aldus de gemeente.

Lokale steunmaatregelen

De gemeente Diemen neemt in aanvulling op de steunmaatregelen van het Rijk ook eigen steunmaatregelen, te weten: het zo snel mogelijk afhandelen van inkomende facturen, het ambtshalve intrekken van legeskosten voor evenementvergunningen die niet kunnen doorgaan vanwege de coronamaatregelen (hierdoor vervalt de betalingsverplichting), het niet heffen van marktgelden gedurende de maatregelen tegen het coronavirus (tot 1 juni) en de invorderingsmaatregelen (het versturen van aanmaningen) verzetten van mei 2020 naar september 2020.

Daarnaast zal de gemeente zich coulant en ruimhartig opstellen bij het invullen van betalingsregelingen. Voor meer informatie https://ondernemersloket.diemen.nl.

Vóór 1 juni 2020 zullen er geen belastingaanslagen over het jaar 2020 opgelegd worden voor OZB, afvalstoffenheffing, rioolbelasting, precariobelasting en toeristenbelasting.

De overheid ondersteunt zelfstandig ondernemers die financieel getroffen zijn door het plots wegvallen van inkomsten vanwege de coronacrisis. De gemeente kan met de nieuwe regeling het inkomen tijdelijk aanvullen. Voor meer informatie: https://www.diemen.nl/inwoner/nieuws/overbruggingsregeling-zelfstandige-ondernemers.

Meer berichten