Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Gemeente verzet zich tegen huisvesting veroordeelde jongeren

DIEMEN - De gemeente verzet zich tegen het voornemen van het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) om in een woning aan de Muiderstraatweg 61 vier cliënten te huisvesten.

Het Forensisch Centrum voor Adolescenten (FCA) heeft een woning aan de Muiderstraatweg 61 gehuurd ten behoeve van huisvesting van maximaal vier cliënten. Het betreft jongeren die in aanraking zijn gekomen met politie en waarvan de rechter heeft bepaald dat wonen met begeleiding noodzakelijk is. Er is sprake van verplicht wonen en een verplicht zorgtraject met 24 uur begeleiding.

De gemeente is van mening dat deze wijze van opvang en begeleiding in het betreffende pand strijdig is met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. De gemeente heeft het FCA schriftelijk laten weten dat de komst van een dergelijk centrum strijd oplevert met het bestemmingsplan en hen verzocht de woning niet in gebruik te gaan nemen.

Tevens is aangekondigd dat, indien de woning toch in gebruik genomen zal worden, de gemeente handhavend zal optreden.

Meer berichten