Afbeelding
Foto: Oscar Borghardt

Gebied betaald parkeren wordt vanaf 1 oktober uitgebreid

Algemeen

DIEMEN - In het gebied Ouddiemerlaan-Burgemeester de Kievietstraat-Nicolaas Lublinkstraat-Muiderstraatweg wordt met ingang van 1 oktober betaald parkeren ingevoerd.

Na uitgebreid overleg van het college van B en W met betrokken bewoners en bedrijven heeft de gemeenteraad hiertoe op 18 april 2019 besloten. Betaald parkeren wordt per 1 oktober ingevoerd in de hele Burgemeester de Kievietstraat, een deel van de Nicolaas Lublinkstraat en een deel van de Ouddiemerlaan (tot het Van Medenbach Wakkerplein). Het deel van de Muiderstraatweg volgt eind oktober 2019 na afronding van de werkzaamheden daar. De Punt Sniep volgt bij oplevering van de woningen in 2020.

"Op de Muiderstraatweg en de Hartveldseweg (de Oost-West As) wordt groot onderhoud uitgevoerd, gecombineerd met een kwaliteitsslag. Voor de start van de werkzaamheden is uitvoerig met bewoners, ondernemers en andere betrokkenen van gedachten gewisseld over de gewenste uitstraling en kwaliteit van de as. Hoe willen we dat de Muiderstraatweg en Hartveldseweg er uit komen te zien, wat vinden we met elkaar belangrijk? Uit de workshops kwam naar voren dat er veel belang werd gehecht aan meer ruimte voor recreatie, meer contact met het water en een groene uitstraling van de as. Met deze ambities in het achterhoofd, is het verkeerstechnisch ontwerp gemaakt. Op de Muiderstraatweg komen daarom minder openbare parkeerplaatsen dan in de oude situatie. Om het gebruik van deze parkeerplaatsen voor bewoners, bezoekers en bedrijven te waarborgen, worden de parkeerplaatsen omgezet van blauwe zone naar betaald parkeren", aldus de gemeente.

Voor bewoners in het betrokken gebied verandert er eigenlijk niets, geeft de gemeente aan. "Hun parkeerontheffing voor de blauwe zone wordt automatisch omgezet naar een vergunning voor het gebied van betaald parkeren. De kosten daarvoor zijn hetzelfde. Wel gaan ze merken dat er meer parkeerruimte beschikbaar komt omdat langdurig parkeren door de blauwe schijf door te draaien niet meer mogelijk is. Bezoekers van bedrijven en horeca kunnen de eerste twee uur gratis parkeren. Ook bezoek van bewoners kan hiervan gebruik maken. Bij langer bezoek kunnen zij aanvullend gebruik maken van de bezoekersregeling voor parkeren."

Uit de krant