Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Het Atelier en gemeente starten samen de eerste 'duurzame leerlijn' in Diemen.

Algemeen

Diemen - Tijdens het Hummel Park Festival van OBS Het Atelier heeft wethouder Duurzaamheid Jorrit Nuijens heeft vanmiddag een subsidie van 5.500 euro uitgereikt.

De gemeente maakt hiermee de ontwikkeling van de Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen mogelijk voor Diemense basisscholen.

Wethouder Nuijens: "De Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen maakt oplossingen voor de klimaatcrisis praktisch en laagdrempelig. De leerlijn brengt het stimuleren van verwondering, school, thuis en de buitenwereld samen. Leerlingen kunnen dan samen met hun ouders nadenken over de vraag: hoe gaan we de voorzieningen in de toekomst duurzaam voor elkaar krijgen? Want in de nabije toekomst zullen alle huizen bijvoorbeeld van het aardgas af moeten. Als de leerlijn positief wordt ervaren door leerlingen, docenten en ouders, dan komt deze voor alle Diemense scholen beschikbaar."

School als inspirerend middelpunt 

Basisschool Het Atelier wil voor deze verduurzaming graag een inspirerend en lerend middelpunt worden. Zo worden bijvoorbeeld gastsprekers uitgenodigd (pioniers in duurzaamheid), wordt er een buurtkrant gemaakt en samen met ouders subsidies aangevraagd voor de verschillende vormen van verduurzaming. Ook worden er allerlei excursies georganiseerd naar duurzame hotspots. Samen met de school vindt de gemeente het belangrijk dat de verduurzaming zo gebeurt dat kinderen er spelenderwijs bij betrokken worden en samen oplossingen bedenken. Dat doet deze Wonderwel Leerlijn.

Nuijens: "We zijn heel blij dat deze samenwerking tussen Wonderwel, Het Atelier en gemeente ook ouders praktische handvatten biedt. Zo gaat de gemeente op gezette tijden een duurzaamheidsspreekuur houden voor de ouders van de kinderen van Het Atelier."

De Wonderwel Leerlijn Duurzaam Doen is ontwikkeld voor enkele Amsterdamse scholen. De gemeente Diemen vergoedt met de subsidie de kosten die gemaakt worden om deze Amsterdamse leerlijn te vertalen naar de gemeente Diemen (excursies en activiteiten binnen Diemen). Andere scholen in Diemen kunnen hierdoor de Wonderwel Leerlijn ook gaan toepassen zonder die kosten te hoeven maken.

!
Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief