Afbeelding
Zakelijk

Niemand is onmisbaar, maar is dat wel zo?

Bedrijven

Niemand is onmisbaar. Totdat je de weer de zoveelste invaller moet inwerken. Of totdat je beste verkoper maanden lang is uitgeschakeld. Dan blijkt opeens in de praktijk dat niet iedereen zo makkelijk te vervangen is. Daarom beseffen steeds meer werkgevers dat het beter is om in te zetten op duurzame inzetbaarheid.

Duurzame inzetbaarheid is van alle generaties

Dat Nederland vergrijst, is een feit. Veel ervaren krachten gaan met pensioen en ondertussen hebben we te maken met de stijging van de AOW-leeftijd waardoor anderen langer moeten doorwerken. Het is aan de werkgever om je zich goed voor te bereiden op deze ontwikkelingen. Oudere werknemers moeten hun kennis op tijd overdragen aan jongere generatie op de werkvloer. Duurzame inzetbaarheid, raakt dus alle generaties.

Zijn werkgevers goed voorbereid?

Werkgevers doen onvoldoende aan duurzame inzetbaarheid, meldt Rendement.nl. Dit naar aanleiding van het rapport dat het Sociaal en Cultureel Planbureau afgelopen najaar heeft gepubliceerd. Uit het rapport 'Arbeidsmarkt in kaart', blijkt dat werkgevers weinig moeite doen om hun werknemers langer inzetbaar te houden. Werkgevers voelen over het algemeen wel een sterke verantwoordelijkheid, maar weten dit nog niet te vertalen naar concrete maatregelen. In bepaalde sectoren staat duurzame inzetbaarheid al wel hoger op de agenda. Het gaat dan om werkgevers in de industrie, landbouw, onderwijs en overheid. 

Duurzame inzetbaarheid begint met preventie

Want voorkomen is uiteraard beter dan genezen. Maar ook beter dan het zoeken naar invalkrachten. Beter dan andere medewerkers vragen de taken van de zieke collega erbij te doen. Of beter dan dure interim professionals inhuren die eerst ingewerkt moeten worden. Daarom is het belangrijk om je als werkgever te richten op het herkennen van vroege signalen in de werk- of privésfeer, zodat voorspelbare gevolgen kunnen worden voorkomen.

Re-integratie: denken in mogelijkheden, niet in beperkingen

Wanneer er toch sprake is van verzuim, is het van groot belang dat er vanaf de ziekmelding wordt ingezet op een snelle terugkeer naar de werkplek. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit werknemers helpt bij hun herstelproces. Voor de werkgever is een snelle terugkeer uiteraard ook voordelig. Zelfs als dat maar gedeeltelijk is, of het functioneren nog beperkt is. Er moet meer gedacht worden vanuit vanuit wat iemand nog wel kan en niet vanuit wat iemand (nog) niet kan. Dat motiveert een werknemer enorm.

Werkgevers opgelet: er is werk aan de winkel

Door je als werkgever te focussen op duurzame inzetbaarheid valt er dus een hoop winst te behalen. Arbodienst Preventix kan je daarbij helpen. Zij focust specifiek op duurzame inzetbaarheid. De Preventix Methode staat voor een andere kijk op arbodiensten. Juist omdat arbo voor een werkgever een verplicht nummer is, streeft Preventix ernaar dat de werkgever zo weinig mogelijk een beroep op haar hoeft te doen. Dat is minder paradoxaal dan het klinkt. Want waar andere arbodiensten zich concentreren op verzuimbegeleiding en reïntegratie legt Preventix de focus op duurzame inzetbaarheid en verzuimpreventie.

Waar kan ik terecht voor advies?

Arbodienst Preventix adviseert en ondersteunt bij het vormgeven en uitvoeren van een effectief verzuimbeleid. Vanuit de visie van Preventix is verzuimbegeleiding de laatste stap in een traject dat al veel eerder wordt ingezet, namelijk preventie van ziekteverzuim. En dat begint met het realiseren van optimale werkomstandigheden voor medewerkers. Hiermee kan verzuim en arbeidsongeschiktheid worden voorkomen waardoor op den duur verzuimbegeleiding vanzelf op de tweede plaats komt.

Mocht het toch tot verzuim komen, doet Preventix er vanaf dag één alles aan om de werkgever en de werknemer zo goed mogelijk bij te staan. Daarbij gaan behandeling en terugkeer naar werk vrijwel altijd hand in hand. Wilt u weten wat Preventix als Arbodienst voor u kan betekenen op het gebied van duurzame inzetbaarheid? Kijk dan eens op onze website www.preventix.nl. Onze dichtstbijzijnde kantoor voor een vrijblijvende kennismaking is gevestigd aan de Kingsfordsweg 152 te Amsterdam. 

Uit de krant