Afbeelding
Foto: Hof van Saan

Bouw Hof van Saan start in eerste kwartaal 2024

Algemeen

DIEMEN - De fracties in de gemeenteraad zullen tijdens de besluitvormende raadsvergadering van vanavond het bestemmingsplan voor het Hof van Saan vaststellen. Tijdens de informatieve raadsvergadering van donderdag waren alle raadsfracties zeer positief.

De fracties in de gemeenteraad zijn blij dat er op de plek aan de Weesperstraat waar tot vorig jaar het bedrijf Koninklijke Saan was gevestigd een duurzame en groene woonwijk komt. Er komen 135 woningen waarvan 30% sociale huurwoningen, 20% middeldure huurwoningen en 50% vrijesectorkoopwoningen. 

De fractie van de VVD had liever gezien dat het percentage woningen met een middenhuur 25 procent was geweest. De fracties van D66 en de VVD vroegen aan wethouder Hans Prins of het mogelijk is om een deel van de woningen met een middenhuur toe te wijzen aan inwoners van Diemen en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs, de zorg en bij de brandweer en de politie. Wethouder Prins is daar voorstander van, maar legde uit dat dit geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan. 

De fracties van D66, de VVD, GroenLinks, Ons Diemen en de Onafhankelijke Partij Diemen hebben een motie ingediend waarin zijn het college van B en W vragen om in overleg te treden met de initiatiefnemer van Hof van Saan om de woningen met een middenhuur met voorrang te verhuren aan Diemenaren of aan mensen die werken in de sectoren onderwijs, zorg, brandweer of politie.

Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat met het bestemmingsplan gaat Koninklijke Saan een omgevingsvergunning voorbereiden en aanvragen. 

Als de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend, kan er met de werkzaamheden worden begonnen. 

Joop Saan, eigenaar en commissaris van Koninklijke Saan, hoopt dat er in het vierde kwartaal van dit jaar kan worden gestart met de sloop van de gebouwen van Koninklijke Saan aan de Weesperstraat. Hij hoopt dat de eerste paal van het Hof van Saan in het eerste kwartaal van 2024 kan worden geslagen.

Uit de krant