Afbeelding
Foto: Gemeente Diemen

Gemeente wil Oekraïense vluchtelingen opvangen op locatie Bergwijkdreef

Algemeen

DIEMEN - De gemeente Diemen wil op de locatie van de Bergwijkdreef een aantal vluchtelingen uit Oekraïne voor een langere periode gaan opvangen. Uiteindelijk kan daar ruimte gecreëerd worden voor de opvang van circa 80 Oekraïense vluchtelingen. 

De afgelopen periode zijn meerdere vluchtelingen uit Oekraïne in Diemen aangekomen. Een deel daarvan wordt opgevangen in een noodopvang in een hotel in Diemen Zuid en een deel bij mensen thuis. Omdat de noodopvang in het hotel maar tot 1 juni 2022 beschikbaar is, is gezocht naar een plek waar de vluchtelingen langer en beter kunnen verblijven. De rijksoverheid heeft aangegeven de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen uiteindelijk te vergoeden.

Burgemeester Erik Boog: “De oorlog in Oekraïne raakt ons diep en we leven mee met de slachtoffers en met de mensen die op de vlucht zijn gegaan. Gelukkig leeft er in ons land een breed besef dat we die vluchtelingen een veilige plek moeten bieden. Ook de gemeente Diemen spant zich daarvoor in en we zijn er trots op dat wij als kleine gemeente ons steentje hieraan kunnen bijdragen.’ De rijksoverheid heeft alle burgemeesters de verantwoordelijkheid gegeven de nodige opvangplekken te organiseren voor de vluchtelingen uit Oekraïne. In eerste instantie is noodopvang geregeld om de eerste vluchtelingen op te vangen, maar inmiddels is duidelijk dat er duurzamere oplossingen moeten worden gevonden. Het college heeft daarom de mogelijkheden onderzocht voor tijdelijke huisvesting van de vluchtelingen.”

De locatie aan de Bergwijkdreef waar nu nog containerwoningen staan, wordt het meest geschikt geacht als optie voor tijdelijke huisvesting in Diemen. In overleg met woningeigenaar Lieven de Key heeft de gemeente afspraken gemaakt om een deel van deze woningen tijdelijk in te gaan zetten voor Oekraïense vluchtelingen. Een klein deel van de woningen aan de Bergwijkdreef is nu al leeg. Daar nemen in mei de eerste vluchtelingen uit Oekraïne hun intrek. Een ander deel van de woningen wordt bewoond door bewoners met een tijdelijk huurcontract dat loopt tot november 2022. De gemeente wil ook deze woningen met spoed inzetten als opvangplek en stelt een vergoeding beschikbaar als bewoners vervroegd het huurcontract opzeggen en de woning verlaten. Op deze manier hoopt de gemeente dertig woningen beschikbaar te krijgen. 

‘Veilige plek voor vluchtelingen’

Burgemeester Boog is blij met de medewerking van Lieven de Key: “We hopen dat er voldoende bewoners zijn die nu versneld ruimte willen maken. Zo kunnen we in Diemen een veilige plek bieden aan vluchtelingen die huis en haard zijn ontvlucht.”

De containerwoningen van Lieven De Key zijn tot het eind van het jaar beschikbaar en zullen dan worden weggehaald. 

Voor de periode daarna heeft de gemeente ervoor gekozen om semipermanente woningen op de naastgelegen grond op dezelfde locatie Bergwijkdreef te gaan plaatsen voor huisvesting van de vluchtelingen. Ondanks de grote vraag is het de gemeente gelukt om hiervoor 30 semipermanente wooneenheden aan te schaffen. Deze woningen zijn langdurig te exploiteren, in de toekomst ook voor andere doelgroepen, en ze zijn vanwege de modulaire bouw relatief eenvoudig te verplaatsten naar andere locaties. Voor de aanschaf wordt de gemeenteraad gevraagd een bedrag van ruim 3,5 miljoen euro als investering beschikbaar te stellen. Het kabinet heeft aangegeven dat de kosten voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen uiteindelijk door de rijksoverheid zullen worden vergoed, daarmee kan ook de aanschaf van de semipermanente woningen worden gefinancierd.

Uit de krant