Afbeelding

College schrijft brief aan minister over lerarentekort

Algemeen

DIEMEN - Het college van B en W heeft een brief gestuurd naar minister van Onderwijs Slob waarin zij aandacht vraagt voor het tekort aan leraren in het basisonderwijs in Diemen. 

De minister heeft op 16 juni bekendgemaakt de aanpak van de tekorten in het onderwijs en op de leerkrachtenopleidingen te intensiveren, met name in vijf grote gemeenten. 

Het college van B en W schrijft in de brief aan de minister dat er een onbedoeld negatief effect van deze aanpak in Diemen optreedt.

Wethouder Jeroen Klaasse van Onderwijs: "De ligging van Diemen is bijzonder. Onze gemeente wordt omgeven door Amsterdam en kent daardoor vergelijkbare grootstedelijke vraagstukken. Het tekort aan leerkrachten is er daar één van. Net als voor scholen in Amsterdam en het nabijgelegen Almere is het voor scholen in Diemen elk jaar weer een uitdaging om de formatie sluitend te krijgen. Het werven van nieuwe leerkrachten en het behoud van de reeds aanwezige leerkrachten vraagt veel van schooldirecteuren en schoolbesturen. De aanpak zoals deze nu is aangekondigd maakt de uitdaging om leerkrachten te werven en te behouden voor onze Diemense scholen nog veel groter. De salaristoelage van de gemeente Amsterdam zal het aantal leerkrachten niet doen stijgen, maar zal wel leerkrachten uit de regio naar Amsterdam doen verhuizen. Wij merken reeds in de eerste week na uw brief over de regeling voor de G5 de effecten van de noodplannen in onze regio. Daarbij bereiken ons signalen over leerkrachten die in de afgelopen week hun sollicitatieprocedure bij een Diemense school hebben afgebroken om in Amsterdam aan het werk te gaan. Dat is prettig voor de betreffende Amsterdamse school, maar het heeft wel een onwenselijk gevolg in Diemen. Schoolbesturen met leerkrachten in zowel Diemen als Amsterdam spreken hun zorgen uit over de ongelijkheid die er binnen hun organisaties is ontstaan. Wij constateren dat het gekozen beleid zorgt voor een ongelijk speelveld. De angst dat door de noodplannen veel van onze leerkrachten, onderwijsassistenten en zij-instromers weg zullen trekken naar scholen in Amsterdam en Almere is reëel. Gevolg is een nóg groter tekort op de basisscholen in Diemen, met alle gevolgen voor de leerkrachten en vooral de leerlingen."

"Daar vragen wij aandacht voor en we vragen u om voor onze gemeente op onze eigen schaal een vergelijkbare regeling te treffen omtrent het leerkrachtentekort. Elk jaar komt er in onze regio voor de gemeenten Amsterdam en Almere een bedrag van 13 miljoen euro vanuit de Rijksoverheid bovenop de algemeen beschikbare middelen. Dat veroorzaakt voor het Diemense onderwijs een onevenredige druk. De gevolgen zijn nu al merkbaar en de verwachting is dat dit op de lange termijn een nog groter probleem zal veroorzaken; Diemen is relatief de snelst groeiende gemeente van Nederland wat betekent dat er in de toekomst meer leerkrachten in Diemen nodig zullen zijn. In het belang van goed onderwijs voor de kinderen op Diemense scholen vragen wij u om de gelegenheid een noodplan in te dienen zoals dit ook door de ons omringende grote steden is gedaan en om de bijbehorende financiële middelen. Uiteraard zijn we bereid om onze noodkreet in een gesprek toe te lichten", aldus Klaasse in de brief aan de minister.

Uit de krant