raadzaal, Gemeenteraad,
raadzaal, Gemeenteraad, Foto: Trudy Kroese

Vergaderingen van de gemeenteraad nu ook in beeld

Politiek

DIEMEN - Vanaf 1 juni zijn de vergaderingen van de gemeenteraad van Diemen niet alleen via een audio-verbinding, maar ook in beeld te volgen. Tot nu toe was het alleen mogelijk om de vergaderingen via een geluidsverbinding op internet te beluisteren.

Belangstellenden kunnen vanaf de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering dus ook meekijken. Het idee is dat de vergaderingen nog makkelijker en nog beter zijn te volgen. Op die manier wordt de drempel naar het democratische proces in de gemeente weer iets lager. In de raadzaal is voor de uitzendingen een cameravolgsysteem aangebracht dat de sprekers direct met vermelding van naam en partij in beeld brengt. 

Op donderdag 25 mei is er een proefuitzending van de informatieve raadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt gekeken of het systeem goed functioneert en of er nog technische aanpassingen nodig zijn. Daarnaast kunnen zo de raadsleden als deelnemers aan de vergadering ook wennen aan het nieuwe systeem.

Via de website https://gemeenteraad.diemen.nl zijn de vergaderingen live te volgen. Daar zijn de vergaderingen achteraf ook terug te zien.

Uit de krant