Afbeelding

Gemeenteraad geeft verklaring van geen bedenkingen af voor biomassacentrale

Politiek

DIEMEN - De gemeenteraad is donderdagavond akkoord gegaan met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor de bouw van een biomassacentrale van Nuon/Vattenfall in Diemen.

De fracties van de coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA stemden voor. Ook het CDA stemde voor. De fracties van de VVD, Ouderenpartij Diemen, Leefbaar Diemen en Ons Diemen stemden tegen. Het stemgedrag van de politieke partijen was geen verrassing. De partijen hadden hun standpunt eerder al duidelijk gemaakt.

Ook de partijen die voor het voorstel van het college van B en W stemden willen niet dat er een biomassacentrale in Diemen komt. Zij vrezen echter dat het niet afgeven van de vvgb tot een forse schadeclaim van Nuon zou kunnen leiden. Zij wezen er op dat de verklaring alleen betrekking heeft op de toetsing op gronden van de ruimtelijke ordening en dat het besluit voor het afgeven van vergunningen bij de provincie Noord-Holland ligt. Het gaat hier om de vergunning voor de Wet natuurbescherming en de ontwerp-omgevingsvergunning. Als de provincie die vergunningen verleent kan daartegen beroep worden aangetekend.

De partijen die tegen stemden zijn van mening dat zij een duidelijk signaal hebben afgegeven tegen de komst van de biomassacentrale, die geen inwoner van Diemen wil. 

De raadsvergadering werd gedurende een half uur verstoord door leden van de actiegroep Code Rood Amsterdam. Een aantal van de actievoerders sloeg op trommels. Het ging, zoals de actiegroep in een pamflet meldde, om een 'feestelijke verstoring'. De leden van de actiegroep vestigden de aandacht onder meer op de extra belasting van het milieu die de komt van de biomassacentrale tot gevolg zal hebben en op de procedure. Zij vroegen de raadsleden 'niet te stemmen en huiswaarts te keren'. Dat deden de raadsleden niet.

Het ging om een vreedzame verstoring.

De politie en twee particuliere bewakers hielden de zaak in de gaten. Na enige tijd gingen de actievoerders naar buiten en kon de raadsvergadering worden hervat.

Lees meer in het DiemerNieuws van donderdag 18 juli.

Uit de krant