Afbeelding

Diemen aan de slag met alle zorgen over biomassacentrale

Politiek

DIEMEN - Over het plan van NUON om in Diemen een biomassacentrale te bouwen zijn veel zorgen geuit en vragen gesteld. Het college van B en W gaat daarmee aan de slag, ook al mag de Diemen wettelijk maar over een klein deel van de vergunningaanvraag besluiten.

GroenLinks Diemen stelde schriftelijke vragen over het voornemen van NUON nadat Duurzaam Dorp Diemen erover aan de bel trok. 

Duurzaam of niet?
Jorrit Nuijens, wethouder Duurzaamheid: "In de transitie naar helemaal schone energie wordt tijdelijk gebruik van biomassa door het Rijk bestempeld als duurzame tussenstap. Toch zijn er begrijpelijke zorgen in de gemeenteraad, bij milieuorganisaties en bij bewoners over bijvoorbeeld de uitstoot rond zo'n centrale, maar ook over de duurzaamheid van biomassa als brandstof. Die zorgen moeten serieus worden genomen." Duurzaam Dorp Diemen vindt biomassa geen duurzame oplossing.

Overleg
Het is aan de provincie om voor de bouw van een biomassacentrale wel of geen omgevingsvergunning te verlenen. Amsterdam en Almere zijn van plan om de meeste warmte van de Diemense biomassacentrale af te nemen als die er komt. Daarom is het college van B en W in overleg met NUON en de provincie en gaat ze in gesprek met Amsterdam en Almere. Daarnaast komt er een openbare discussiebijeenkomst met experts en belanghebbenden.

Alle aspecten
Nuijens: "Het is weliswaar zo dat de Diemense raad formeel alleen over een klein deel van de vergunning besluit, maar het college zoekt toch naar manieren om te zorgen dat Diemen op alle aspecten rondom biomassa invloed kan uitoefenen. Het is immers onze gemeente waar NUON die centrale wil neerzetten." Het college wil in ieder geval met de andere partijen in gesprek over onderwerpen als de tijdelijkheid van een eventuele biomassacentrale, de herkomst en duurzaamheid van de te verbranden biomassa en over de uitstoot van de centrale.

Verduurzaming
Ook wordt met NUON inmiddels gesproken over mogelijke kansen voor de verduurzaming van Diemense woningen.

Zienswijzen en discussie
Het college verwacht half januari 2019 alle informatie verzameld te hebben en de gesprekken afgerond. Daarna wordt de gemeenteraad gevraagd om een ontwerpbesluit te nemen. Dit ontwerpbesluit ligt vervolgens zes weken ter inzage en dan kan iedereen die dat wil zienswijzen indienen. In deze periode zal het college ook een informatiebijeenkomst organiseren en een discussiebijeenkomst over biomassa.

Besluit
De verwachting is dat de gemeenteraad daarna in het voorjaar van 2019 een definitief besluit kan nemen. Dat gaat dan om het wel of niet afgeven van een 'verklaring van geen bedenkingen' voor de omgevingsvergunning.

Uit de krant