Afbeelding
Foto: Pixabay

Voorlopige hechtenis Dennis van E. niet geschorst

Politie & justitie

DIEMEN - Vrijdag was de inmiddels 22e pro-formazaak tegen de 52-jarige Diemenaar Dennis van E. Van E. wordt verantwoordelijk gehouden voor het overlijden van zijn 32-jarige Braziliaanse vriendin Patricia Oliveira dos Santos en hun doodgeboren zoontje. 

Daarvoor zit de Diemenaar al sinds 18 oktober 2019 in voorarrest. Volgens de verdediging zijn er nog onduidelijkheden die door aanvullend onderzoek kunnen worden opgehelderd. In een eerdere zitting in december had de rechter alle verzoeken tot nader onderzoek afgewezen. De nieuwe raadsvrouw van Van E., advocaat Van der Meer, deed desondanks nogmaals hetzelfde verzoek bij de rechter. Zij gaf aan dat ze zonder die aanvullende informatie en de daarbij behorende vragen aan getuigen en deskundigen niet in staat zou zijn haar cliënt goed bij te staan. De rechter zal in de loop van de komende weken haar vragen schriftelijk beantwoorden.

Omdat Van E. al zo lang in voorarrest zit, vroeg zijn raadsvrouw opnieuw de voorlopige hechtenis te schorsen. Zij deed dit verzoek, zodat Van E. de inhoudelijke behandeling van zijn zaak in vrijheid afkan wachten. Volgens Van der Meer was de redelijke termijn van het voorarrest ruim overschreden. Daarnaast gaf Van der Meer aan dat er geen sprake was van een concreet maatschappelijk gevaar. 

De rechter was het met de raadsvrouw eens dat de Diemenaar ongekend lang vastzit, maar verbond daar geen conclusies aan. Van E. blijft in voorlopige hechtenis tot zijn zaak op 13 mei voorkomt. In totaal trekt de rechtbank van Amsterdam vier dagen uit voor het strafproces. Op een van die dagen krijgt Van E. de gelegenheid zijn met hand geschreven verklaring voor te lezen. Voor de ruim 200 pagina´s tekst denkt hij in totaal zo’n vier uur voorleestijd nodig te hebben.

Van E. wordt door zijn raadsvrouw omschreven als een zeer gemotiveerde ontkennende verdachte. Zoals bij alle voorgaande zittingen was Van E. ook nu weer aanwezig. Hij las mee met de verklaringen van zijn raadsvrouw. Hij maakte consequent aantekeningen bij alles wat er werd besproken en hij kreeg nog kort de gelegenheid het een en ander toe te lichten.

Uit de krant