Foto: Ingrid Voet-van Vlijmen

Gemeenteraad praat volgende maand over preventie- en handhavingsplan alcohol

  Politiek

DIEMEN - De gemeenteraad praat in februari over het preventie- en handhavingsplan alcohol 2019- 2022.

In het plan staat een aantal doelstellingen. Zo gaat de gemeente in dit jaar afspraken maken met para-commerciële instellingen over terugkerende voorlichting van bestuurders, vrijwilligers en leden over de effecten van alcoholgebruik en de regels voor alcoholverstrekking.

Drankgebruik onder jongeren en jongvolwassenen op hangplekken wordt integraal aangepakt met als doel het aantal locaties, waar op hangplekken wordt gedronken, in 2022 te halveren.

Voorbeeldfunctie

De gemeente gaat een voorbeeldfunctie vervullen als het gaat om alcoholverstrekking door intern de dialoog aan te gaan over alcoholverstrekking bij activiteiten die door, namens of met substantiële bijdrage van de gemeente worden georganiseerd.

Uitgangspunt hierbij is een alcoholmatigingsbeleid met het stimuleren van alternatieven voor alcohol.

Meer berichten