Afbeelding
Foto: Pixabay

Ouderenpartij Diemen stelt vragen over mogelijkheden om lokale boosterprikcampagne

Algemeen

DIEMEN - De fractie van de Ouderenpartij Diemen heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de mogelijkheden om in Diemen een lokale boosterprikcampagne te organiseren.

Peter Prins, fractievoorzitter van de Ouderenpartij Diemen: “De Westlandse burgemeester B. Arends heeft in een brief aan het kabinet gesteld dat de boosterprik georganiseerd moet worden door de gemeenten, onder verantwoordelijkheid van de burgemeesters. Hij stelt onder andere: ‘In tijden van crisis gaat het om handelingssnelheid.’ Hij constateert ook ‘dat als het gaat om vaccineren die snelheid op dit moment totaal ontbreekt’. Hij verwijst naar het feit dat per leeftijdscategorie wordt geprikt en dat er een beperkt aantal locaties is aangewezen voor de boostervaccinaties. Burgemeesters hebben bij crisissituaties en rampen een coördinerende rol, zo stelt de Westlandse burgemeester. ‘Als crisismanager zijn zij toegerust om deze taak adequaat op te pakken.’ En: ‘De burgemeester kan vaccinatielocaties aanwijzen en ambtelijk personeel van de gemeente kan in samenspraak met de GGD de administratieve werkzaamheden uitvoeren. In afstemming met de GGD kunnen mensen beschikbaar gesteld worden en geïnstrueerd worden om te prikken, waarbij met lokale huisartsen afspraken kunnen worden gemaakt over het medisch toezicht op de vaccinatielocaties’.”

De gemeenteraadsfractie van de Ouderenpartij Diemen onderschrijft deze brief van de burgemeester van Westland, die ook kan worden opgevat als een hartenkreet over de trage aanpak van de coronacrisis door het kabinet. De Nederlandse aanpak zou inmiddels ergens onderaan bungelen in vergelijking met veel andere Europese landen. Prikken per leeftijdscategorie kan ook worden opgevat als discriminatie op leeftijd, hetgeen wij afwijzen. Tenslotte wijzen de jaarlijkse griepvaccinaties door de gezondheidscentra in Diemen op voldoende ervaring om een lokale boosterprikcampagne te organiseren.

De Ouderenpartij Diemen vraagt of het college van B en W de opvatting van de burgemeester van Westland deelt en wil weten wat de (on)mogelijkheden zijn om de boosterprik in Diemen te organiseren zoals de burgemeester van Westland heeft voorgesteld. 

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief