Hilda van 't Riet.
Hilda van 't Riet.

GroenLinks wil onderzoek naar effecten van slagschaduw en geluid van windmolens

Algemeen

DIEMEN - De fractie van GroenLinks heeft aan het college van B en W schriftelijke vragen gesteld over de effecten van slagschaduw en geluid van windmolens.

In de afgelopen maanden heeft het college van B en W van Diemen gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Samen met belanghebbenden en inwoners van binnen en buiten de gemeente wordt onderzocht wat Diemen kan bijdragen aan het opwekken van duurzame energie. Dit laatste is noodzakelijk, omdat we vanwege de klimaatverandering moeten stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen om elektriciteit te maken.

Diemer Vijfhoek

“GroenLinks Diemen is blij met het uitvoerige werk dat het college heeft geleverd. Zo is bijvoorbeeld goed gekeken naar de impact van de plaatsing van windmolens op de flora en fauna van de gebieden. Dit heeft geresulteerd in het wegstrepen van de Diemer Vijfhoek als zoekgebied voor windmolens. Een terechte beslissing, wat GroenLinks Diemen betreft!”, aldus Hilda van ‘t Riet, fractievoorzitter van GroenLinks.

Zorgen van omwonenden

Van ‘t Riet: “De fractie van GroenLinks Diemen ontvangt veel berichten van inwoners die zich zorgen maken over de gezondheidseffecten als gevolg van de mogelijke plaatsing van windmolens. Wij nemen deze zorgen serieus en hebben daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college. GroenLinks Diemen wil graag weten of het mogelijk is om al dit jaar onderzoek te doen naar de effecten van geluid en slagschaduw voor omwonenden voor de overige zoekgebieden van windmolens. We willen hier niet mee wachten totdat er concrete plannen zijn voor het bouwen van de windmolens. Het hele proces kan immers nog jaren duren en we willen omwonenden niet al die tijd in onzekerheid laten zitten.”

Amsterdam

“Ook de gemeente Amsterdam heeft haar zoekgebieden voor de mogelijke opwek van wind- enzonne-energie gespecificeerd. De aan Diemen grenzende zoekgebieden Science Park en het Amsterdamse deel van het Diemerbos zorgen voor dezelfde zorgen en onrust onder omwonenden. Daarom vraagt GroenLinks het college van B en W van Diemen er bij de gemeente Amsterdam op aan te dringen dezelfde onderzoeken te doen.”

Sneller duidelijkheid

“Door nu al onderzoek te doen naar de effecten van geluid en slagschaduw van windmolens, willen wij veel eerder in het proces zicht krijgen op de daadwerkelijke gevolgen voor omwonenden. Aan de hand van de antwoorden op onze schriftelijke vragen willen wij vervolgens een motie indienen tijdens de behandeling van de RES 1.0 in juni om ervoor te zorgen dat deze onderzoeken snel kunnen starten. Op die manier krijgen we allemaal meer duidelijkheid”, aldus Hilda van ‘t Riet.

Voorproefje van het DiemerNieuws? Schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief