Wethouder Jorrit Nuijens.
Wethouder Jorrit Nuijens. Foto: Trudy Kroese

Diemen eist actie van Nuon en het Rijk om luchtkwaliteit te verbeteren.

Natuur en Milieu

DIEMEN - De gemeente Diemen is erg ontevreden over de gebrekkige luchtkwaliteit in de gemeente en blijft daarover in gesprek met de belangrijkste veroorzakers: met Nuon praat de gemeente bijvoorbeeld over energietransitie en met het Rijk over snelheidsverlaging op de Ring. Het college eist dat beiden in actie komen.

Rapport

Gisteren publiceerde het CBS een rapport over CO2-emissies in 2017 ten opzichte van 1990. Per gemeente is de totale CO2 uitstoot in kilogram per vierkante meter berekend. Het gaat daarbij om alle emissiebronnen die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden: energiebedrijven, grote industrie, wegverkeer, gebouwde omgeving, overig en landbouw. Deze rekensystematiek heeft tot gevolg dat gemeenten met elektriciteitscentrales, energie-intensieve industrie en intensief gebruikte wegen hoog scoren. Diemen staat op de vierde plaats met een CO2 uitstoot van 78,8 kg/m2.

Veel verkeer

Volgens wethouder duurzaamheid en luchtkwaliteit Jorrit Nuijens wordt dat grotendeels verklaard doordat Diemen een relatief kleine gemeente is qua oppervlakte, maar wel een elektriciteitscentrale binnen de gemeentegrenzen heeft, de Nuoncentrale. En Diemen wordt omringd door snelwegen met veel verkeer. Ook wordt er in Diemen intensief gebouwd.

Nuijens: "Uiteraard sta ik liever niet zo hoog op dit lijstje. Helaas is dit niet door de gemeente op te lossen. We eisen dan ook opnieuw dat het Rijk en Nuon in actie komen. Bijvoorbeeld door verlaging van de maximum snelheid op autosnelwegen en door het spoedig verduurzamen van de elektriciteitscentrale. Zelf werken we aan de doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn met de gebouwde omgeving. Ook bewoners kunnen zelf veel doen, bijvoorbeeld de auto laten staan."

Uit de krant