Afbeelding
Foto: HKD

Diemen en Holwerd

Algemeen

Groeten uit Diemen

Om misverstanden te voorkomen: de prachtige boerderij Uilsmahorn op de recente foto van Wiard Krook staat niet in Diemen, maar in het Friese Holwerd. Hoe zit dat met Holwerd en Diemen? In de winter van 1944, die de geschiedenis zou ingaan als de Hongerwinter, was er een enorm voedseltekort in de steden in het westen van Nederland. Vooral kinderen dreigden hiervan de dupe te worden. Overal werden lokale comités opgericht om kinderen uit de stedelijke gebieden te evacueren. In Diemen hadden dominee Diepersloot en lagereschoolhoofd Arjen de Vries een verleden in Holwerd. Vooral de contacten van Diepersloot leidden ertoe dat vanaf november 1944 wekelijks een vrachtauto met kinderen uit Diemen naar Holwerd kon vertrekken. Henk Teiwes was een van de kinderen. Hij werd met liefde ontvangen bij de familie Idsardi in hun boerderij Uilsmahorn. Doede Douma en Reinder Tolsma hebben een schitterend boek geschreven: ‘Vluchtelingen in Westdongeradeel 1940-1945’. Bijna 600 pagina’s met ook veel aandacht aan de adoptie in de oorlog van Diemen door Holwerd. Met de geschiedenis en een beschrijving van alle Diemense kinderen en hun pleegouders voor zover bekend in Holwerd. Met veel mooie afbeeldingen. Interesse in het boek: r.tolsma01@knid.nl.

Uit de krant