Op de foto van links naar rechts: Willem Kuijpers, bestuurder ASKO scholen, Hans Ploeg, bestuurder Stichting Florente Basisscholen, en Jeroen Klaasse, wethouder Onderwijs gemeente Diemen. De Nieuwe Kring was afwezig bij de ondertekening, maar is wel aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie.
Op de foto van links naar rechts: Willem Kuijpers, bestuurder ASKO scholen, Hans Ploeg, bestuurder Stichting Florente Basisscholen, en Jeroen Klaasse, wethouder Onderwijs gemeente Diemen. De Nieuwe Kring was afwezig bij de ondertekening, maar is wel aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie. Foto: GERRIT ALINK

Diemen aangesloten bij Gelijke Kansen Alliantie

Algemeen

DIEMEN - De gemeente Diemen en alle scholen in Diemen werken samen om alle kinderen gelijke onderwijskansen te bieden. Donderdag 16 maart 2023 werd dat onderstreept door de ondertekening van de Gelijke Kansen Alliantie (GKA). 

Door aansluiting bij de Gelijke Kansen Alliantie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is er extra budget beschikbaar. “Zo kunnen we nog meer doen om onderwijskansen van kinderen te verbeteren. Verbondenheid van ouders met de school en de ontwikkeling van hun kind op school en thuis helpt daarbij. De scholen en de gemeente spraken daarom af om de subsidie in te zetten voor projecten om ouderbetrokkenheid te vergroten”, aldus de gemeente Diemen. 

“In Diemen doen we al veel om alle kinderen gelijke kansen te geven. Bijvoorbeeld met spelinlopen en de VoorleesExpress. In de agenda van de GKA wordt dit aanbod uitgebreid. Zo worden er projecten aangeboden om het goede gesprek tussen ouders en leerkrachten te ondersteunen. En om ouders het Nederlandse schoolsysteem (beter) te leren kennen. Daarnaast is er een project waarin ouders handvatten krijgen om hun kind te motiveren bij hun schoolloopbaan en ze te helpen met het leren van vaardigheden die nodig zijn om kennis in de praktijk te brengen. Zoals plannen, verbanden leggen en doorzettingsvermogen. Voor kinderen en jongeren van 12 jaar en ouder wordt het project Block RXL verder ingezet.

Uit de krant