Afbeelding
Foto: Trudy Kroese

Diemen wil zo snel mogelijk algemeen vuurwerkverbod

Algemeen

DIEMEN De gemeente Diemen wil dat er snel een landelijk verbod op het consumentenvuurwerk komt. Burgemeester Erik Boog: “We vinden het erg jammer dat er nog geen landelijk totaalverbod geldt. Het afsteken van vuurwerk is een mooie traditie, maar het levert zoveel maatschappelijke schade en overlast op. Het is doorgeslagen. Wij pleiten dan ook voor een eenduidig landelijk verbod. Je moet niet willen dat elke gemeente een ander beleid gaat voeren, wat nu dreigt te gebeuren.” 

Morgenavond komen in de gemeenteraad een aantal vragen van de VVD over het afsteken van vuurwerk aan de orde en met deze mededeling neemt het dagelijks bestuur alvast een voorproefje op de antwoorden. In Diemen wordt de komende jaarwisseling de landelijke wetgeving gevolgd ten aanzien van vuurwerk. Dat betekent dat een aantal vuurwerkproducten niet meer afgestoken en verkocht mag worden, zoals knalvuurwerk en vuurpijlen. 

Vuurwerkvrije zones

In Diemen geldt bovendien voor een aantal zones dat helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken. Die vuurwerkvrije zones liggen rond winkelcentra, zorginstellingen, scholen, ov voorzieningen (stations, bus-en tramhaltes), het gemeentehuis, kinderboerderijen, maneges, parkeerterreinen, politiebureau en brandweerkazerne. Het afsteken van vuurwerk is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur. De vuurwerkregels zijn nodig om de overlast in de buurt van kwetsbare mensen, dieren en essentiële gebouwen te voorkomen. Vuurwerk wordt nu ook afgestoken op momenten en plekken waar dat niet is toegestaan. Daartegen wil de gemeente optreden en er wordt al extra toezicht ingezet. Bij overtredingen kunnen boetes uitgedeeld worden en HALT-straffen opgelegd worden. Maar direct handhavend optreden is erg moeilijk, omdat het constateren van heterdaad overtredingen vrijwel onmogelijk is.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Burgemeester Boog: ‘Bestrijding van vuurwerkoverlast is niet alleen een taak voor politie en handhavers, maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik wil nadrukkelijk wijzen op de verantwoordelijkheid van ouders. Zij moeten hun kinderen beter voorlichten en aanspreken. Ook in het belang van de veiligheid van de kinderen zelf. Het is soms belachelijk wat voor soort vuurwerk er al wordt afgestoken. Het lijken wel bommen. Dieren worden angstig en slaan op de vlucht. Mens en natuur ervaren enorm veel schade en overlast. Dit willen we toch niet meer?.”

 Vuurwerkoverlast melden 

Om gerichter en effectiever toezicht te kunnen houden geeft de gemeente de mogelijkheid om overlast van vuurwerk door te geven via de website. Op doorgegeven plekken kan dan extra gesurveilleerd worden door politie en toezichthouders en soms is ook directe opvolging van een klacht mogelijk. Vuurwerkklachten kunnen ook via de app “Makkelijk melden” doorgegeven worden. Ook doorgeven aan de politie kan, bij geen spoed: via 0900 8844 en bij zeer dringende spoed via 112. Boog: “We hopen met deze gecombineerde aanpak op een mooie afsluiting van het jaar voor iedereen, zonder slachtoffers, schade of andere narigheid. Volgend jaar gaan we de beperkingen combineren met een centrale vuurwerkshow in Diemen. Het was dit jaar helaas nog niet mogelijk dat veilig en verantwoord te organiseren vanwege personeelstekort.”

Uit de krant