Afbeelding
Foto: Pixabay

Diemen wijst zoekgebieden aan voor windmolens en zonne-energie

Algemeen

DIEMEN De gemeenteraad van Diemen heeft gisteravond juni de Regionale Energiestrategie 1.0 van de energieregio Noord-Holland Zuid vastgesteld. Hiermee heeft de raad groen licht gegeven voor een verdere verkenning naar de mogelijkheden van wind- en zonne-energie in de zogeheten Diemense zoekgebieden.  Verder is vastgesteld dat er zoveel mogelijk grote daken in Diemen worden vol gelegd met zonnepanelen en samen met Rijkswaterstaat worden de mogelijkheden van zonnepanelen langs de snelwegen onderzocht.  

De zoekgebieden die in aanmerking kunnen komen voor wind- en voor zonne-energie zijn de Diemerscheg aan de oostkant van Diemen en verder wordt gekeken naar mogelijkheden voor zonnepanelen langs de Gooiseweg, onder andere in de ‘oksels’ van de op- en afritten. Diemen heeft het initiatief genomen om dit samen met de gemeenten Amsterdam, Gooise Meren, Weesp en de provincie Noord-Holland verder uit te werken. Weesp is hierbij een opmerkelijke optie, aangezien de gemeenteraad van Weesp zelf onlangs heeft besloten geen één gebied aan te wijzen als zoekgebied voor windenergie.

Wethouder Matthijs Sikkes-van den Berg is blij met de beslissing van de gemeenteraad en wil benadrukken dat dit niet automatisch betekent dat er daadwerkelijk windturbines en/of zonnevelden in Diemen kunnen komen. Hij verwacht dat er pas eind 2022 duidelijkheid is. ‘We moeten nog veel stappen zetten. Nu de zoekgebieden zijn vastgesteld hoop ik dat we in het vervolgproces het gesprek met inwoners en andere betrokkenen kunnen voortzetten en samen tot weloverwogen keuzes komen. Ik verwacht dat we begin 2022 met die gesprekken gaan beginnen en dan in het verloop van het jaar alle verzamelde feiten en data kunnen wegen en conclusies trekken. Daarbij verwacht ik dat gaande de rit de zoekgebieden kleiner worden, tot uiteindelijk specifieke locaties overblijven. Waar we op uitkomen staat op voorhand niet vast. Er blijft altijd een kans dat we aan het eind van de rit tot de conclusie komen dat er geen ruimte is voor windturbines en/of zonnevelden in Diemen.’ 

Veel bezwaren
Sikkes-van den Berg erkent overigens dat er veel bezwaren zijn tegen de zoekgebieden voor windmolens. “Dat is begrijpelijk. Want windturbines en zonnevelden veranderen de omgeving. Mensen maken zich vooral zorgen over windturbines dichtbij woningen, over mogelijk lawaai en slagschaduw en gevolgen voor onze gezondheid. Ook de zorg voor de natuur, ruimtelijke voorkeuren en sociale aspecten vinden veel mensen belangrijk. We staan dus voor moeilijke keuzes. Er zijn kansen en zorgen en voor- en tegenstanders. Daar moeten we de komende tijd goed mee omgaan en proberen met elkaar uit te komen.”

Vervolgproces
B en W van Diemen gebruiken de komende maanden om samen met inwoners, buurgemeenten, provincie en andere betrokkenen een vervolgproces in de steigers te zetten. Sikkes-van den Berg: “Als het gaat om windturbines dan vinden we drie dingen belangrijk voor het vervolgproces. Dat we samen met inwoners en andere betrokkenen een afwegingskader vormgeven. Dat we een gespecialiseerd onderzoeksbureau laten berekenen welke geluid- en slagschaduweffecten er mogelijkerwijs optreden. En dat we met de buurgemeenten samenwerken. Als het gaat om zonnevelden dan biedt de ‘zonneladder’, waarover de gemeenteraad een motie heeft aangenomen, een basis voor vervolgstappen. In een zonneladder wordt een voorkeursvolgorde bepaald waarin bijvoorbeeld natuurgronden worden ontzien en het plaatsen van zonnepanelen op daken juist wordt gestimuleerd.”

Meer informatie over de RES en de Diemense zoekgebieden op www.diemen.nl/res. Hier zijn binnenkort ook de aangepaste kaarten van de zoekgebieden te zien.

Uit de krant