Afbeelding
Foto: DiemerNieuws

College B en W Diemen: Nieuw rijksbeleid voor biomassa is nodig

Algemeen

DIEMEN - Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (GS) mocht aan Vattenfall een omgevings- en natuurvergunning verlenen voor de bouw en ingebruikname van een biomassacentrale (BMC) in Diemen. Dat blijkt uit drie uitspraken van de rechtbank Noord-Holland.

In een reactie zegt het college van B en W van Diemen: “De uitspraak van de rechter laat zien dat de provincie de vergunning moest verlenen aan Vattenfall en dat de gemeente niet anders kon dan een ‘verklaring van geen bedenkingen’ afgeven. Er was binnen de landelijke wetgeving geen juridische ruimte om andere besluiten te nemen. De rechter bevestigt hiermee dat het geen juridische discussie is over de vergunningverlening, maar een politiek-bestuurlijke discussie op landelijk niveau over de inzet van houtige biomassa binnen de energietransitie.”

“Voor onze gemeente en de inwoners is dat duidelijk. We willen geen biomassacentrale in Diemen en Vattenfall is inmiddels bezig met serieuze alternatieven. Daar moet de focus op komen te liggen. Een ander rijksbeleid voor biomassa is nodig. Het nieuwe kabinet moet de wetgeving en subsidiëring ten aanzien van biomassa aanpassen en definitief een streep zetten door de plannen voor een biomassacentrale in Diemen.”

Eerder deed de gemeente Diemen al een dergelijke oproep aan de partijen die een nieuw kabinet moeten gaan vormen.

Uit de krant