Wethouder Jeroen Klaasse van Zorg.
Wethouder Jeroen Klaasse van Zorg.

Regio Amsterdam-Amstelland start breed offensief tegen huiselijk geweld en kindermishandeling

Algemeen

DIEMEN - Gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling moeten eerder in beeld komen bij hulpverlenende instanties. Om dit te bereiken worden zowel professionals en hulpverleners als inwoners van de regio Amsterdam-Amstelland betrokken. Doel van de nieuwe aanpak is om geweld te voorkomen, te stoppen en blijvend op te lossen. Dat staat in de nieuwe Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling,  ‘Veiligheid voor Elkaar 2020-2024’, die is goedgekeurd door de gemeenten Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

Jeroen Klaasse, wethouder Zorg: “Huiselijk geweld en kindermishandeling maken verdrietig genoeg samen de meeste slachtoffers van geweld in ons land. Met onze nieuwe aanpak willen we drempels voor melders om hulp en advies te vragen, verlagen. Ook willen we alle gezinsleden actief gaan betrekken bij de hulpverlening. Niet alleen het slachtoffer wordt getroffen door geweld binnen een gezin, het heeft impact op alle gezinsleden, soms generaties lang. Achterliggende oorzaken als eigen trauma’s en/of schuldenproblematiek van gezinsleden willen we wegnemen. Dit gebeurt nu al in de pilot Blijvend Veilig, die wordt uitgewerkt tot een werkwijze voor de hele regio Amsterdam-Amstelland.’

 Onder de noemer Blijvend Veilig worden huishoudens met of zonder kinderen met een nieuwe integrale aanpak ondersteund. In deze teams werken professionals van de Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en de Blijf Groep. Gezinnen hoeven hierdoor nog maar een keer hun verhaal te doen aan een begeleider die met hen duurzaam werkt aan oplossingen en zolang betrokken blijft als nodig is. Vorige week liet het Verwey-Jonker Instituut in zijn meerjarig onderzoek zien dat we weliswaar op de goede weg zijn, maar onderschreef de noodzaak van een integrale aanpak. Het onderzoek toonde aan dat huiselijk geweld een complex probleem is waarin allerlei zaken een rol spelen, zoals armoede, verslavingen en trauma’s bij de ouders.

Zo vroeg mogelijk, langdurig en vasthoudend
Professionals die werken met kwetsbare inwoners, worden bewuster gemaakt van de risicofactoren en life events, bijvoorbeeld het verlies van een baan, die de kans op geweld binnen een gezin vergroten, zodat zij daar preventief dan wel gelijk op kunnen acteren. Als er al langere tijd sprake is van geweld binnen een huishouden is het moeilijk om die spiraal te doorbreken. Dergelijke problemen zijn alleen op te lossen met specialistische hulp die goed onderling is afgestemd en zo vroeg mogelijk, langdurig en vasthoudend wordt ingezet.

Melders ondersteuning bieden
Daarnaast zullen ook inwoners in de regio beter betrokken worden zodat zij geweld eerder kunnen opmerken, ter sprake brengen en melden. Daarvoor is het van belang dat het taboe rond het praten over huiselijk geweld en kindermishandeling wordt doorbroken en dat kennis over risicosignalen wordt vergroot. Ook moeten drempels om om hulp en advies te vragen, verlaagd worden. Wethouder Jeroen Klaasse: ‘Nu komen verreweg de meeste meldingen bij Veilig Thuis nog van de politie. Vaak zijn de problemen dan al hoog opgelopen. Om huiselijk geweld eerder te kunnen signaleren en aanpakken is het  belangrijk dat ook buren en familie het melden of advies vragen als zij geweld vermoeden. Met onze nieuwe aanpak willen we eerder de ondersteuning bieden die nodig is, zodat het geweld sneller een halt toe wordt geroepen.’

Tevens worden sociale initiatieven, zoals supportgroepen voor vrouwen, intensiever betrokken. Zij kunnen helpen de hulpverlening toegankelijk te maken en de professionals contact te laten maken met de mensen die hen nodig hebben.

Uit de krant