Afbeelding

Inspiratie gezocht voor graffitikunstwerk onder viaduct Muiderstraatweg

Algemeen

DIEMEN - De Diemense kunstenaar Tim Rodermans van Surfing4art heeft de opdracht gekregen om onder het spoorwegviaduct aan de Muiderstraatweg een groot graffitikunstwerk te maken. Daarvoor wil hij typisch Diemense beelden gebruiken. 

Het is de bedoeling dat inwoners van Diemen kunnen meebeslissen welke beelden Tim Rodermans als inspiratie voor zijn kunstwerk kan gebruiken. Ze kunnen daarvoor stemmen op een aantal geselecteerde beelden via oostwestas.mett.nl. De uitverkoren beelden zullen niet een-op-een worden overgenomen, maar dienen ter inspiratie voor het uiteindelijke kunstwerk. Het is de bedoeling dat het kunstwerk in augustus op de wanden van het viaduct wordt aangebracht.

De Hartveldseweg-Muiderstraatweg is een belangrijke verbinding door Diemen. Momenteel wordt deze verbinding opgeknapt en tot een aantrekkelijke boulevard omgevormd. Het spoorviaduct is een belangrijk herkenningspunt in deze Oost-West As, maar vormt door de vele graffiti die erop is aangebracht geen aantrekkelijk visitekaartje voor Diemen. 

Om te zorgen dat het ook past bij de uitstraling en kwaliteit van de opgeknapte Muiderstraatweg en ook van Plantage De Sniep heeft de gemeente besloten om in samenspraak met eigenaar ProRail de muren van het viaduct te verfraaien. Die actie is ook in lijn met een motie van de gemeenteraad waarin werd opgeroepen om plekken in de gemeente, vooral plekken met ontsierende graffiti, te verfraaien met kunstuitingen. Het idee is dat de aanwezigheid van professionele graffiti niet alleen bijdraagt aan een betere uitstraling van de omgeving en het gevoel van veiligheid, maar ook potentiële bekladders ontmoedigt.

Stemmen op de beelden kan tot 1 juli. De keuze varieert van bijzondere plekken in Diemen als het Diemerbos of de Joodse begraafplaats tot typerende gebouwen als De Omval of de studentenflats aan de Rode Kruislaan. Ook het Diemer Festijn, de Diemer eend en Barry de Lama ontbreken niet.

Uit de krant