Afbeelding
Foto: G.J. Schultz

Bouw biomassacentrale kan doorgaan na verlenen van natuurvergunning

Algemeen

DIEMEN - Energiebedrijf Vattenfall mag een biomassacentrale bouwen in Diemen. De provincie Noord-Holland heeft daarvoor een natuurvergunning afgegeven.

Energiebedrijf Vattenfall krijgt een natuurvergunning om in Diemen twee aardgascentrales en een hulpwarmtecentrale te vervangen door een biomassacentrale. De uitstoot van de toekomstige biomassacentrale in Diemen is lager dan die van het complex dat er nu staat. Ook wordt de maximale uitstoot die in de natuurvergunning van 2015 is genoemd, hersteld. Op de locatie waar de biomassacentrale gaat komen staan nu nog twee aardgasgestookte centrales en een hulpwarmtecentrale. Daarvoor is in 2010 en 2015 een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 afgegeven. In juni 2019 hebben alle betrokken partijen, onder wie de gemeente Diemen, een convenant gesloten, waarin verdergaande afspraken zijn gemaakt over de uitstoot van de nieuwe biomassacentrale, het tijdelijke gebruik van biomassa en de te hanteren duurzaamheidscriteria.

"Uit berekeningen blijkt dat geen extra stikstof neerslaat op de natuur, niet tijdens de bouw van de biomassacentrale en niet daarna, als hij in gebruik is. Dat komt omdat de biomassacentrale met veel minder vermogen en minder uren gaat draaien. De gehele toegestane stikstofneerslag wordt daarnaast minder omdat in een eerdere natuurvergunning een te hoge maximale uitstoot was opgenomen. Hoewel Vattenfall nooit tot de maximale uitstoot is gekomen, is deze omissie aangepast, zodat ook de biomassacentrale niet meer stikstof zal gaan uitstoten", aldus de provincie Noord-Holland.

Onder inwoners van Diemen en plaatsen in de regio is veel weerstand tegen de bouw van een biomassacentrale in Diemen. Een aantal mensen heeft een rechtszaak aangespannen tegen de eerder verleende omgevingsvergunning.

Uit de krant