De kinderraad van Diemen.
De kinderraad van Diemen. Foto: Gerrit Alink

Kinderraad Diemen pakt thema's op

DIEMEN De thema's die de kinderraad heeft uitgekozen zijn verkeer, natuur en klimaatverandering.

Ook gaat de kinderraad meedoen met de actie van de Rotary Club Diemen voor het opruimen van de plastic soup. Nu gaat de kinderraad aan de slag om de ideeën om te zetten in concrete acties.

Veel ideeën

Bij natuur en klimaatverandering hadden de kinderen al veel ideeën. Enkele suggesties waren groene schoolpleinen, meer bomen planten en zonnepanelen op alle daken. Maar ook zwerfafval opruimen in de natuur en zorgen voor meer nestkastjes en insectenhotels, werden genoemd. Het thema verkeer zal in mei centraal staan.

17 leden

De kinderraad bestaat uit 17 kinderen van zes van de zeven Diemense basisscholen. De kinderraad kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college en de gemeenteraad. Daarnaast zijn de leden van de kinderraad ambassadeurs en praten zij met hun klasgenoten en vrienden over de onderwerpen waar ze zich mee bezighouden als kinderraadslid. 

De gemeente vraagt de kinderraad soms om mee te denken over onderwerpen en om te helpen bij het aanpakken van lokale problemen, denk aan: speelplekken, groen en natuur, veiligheid, duurzaamheid, pesten en sociale media.

De gemeente Diemen hecht waarde aan de inbreng en ideeën van iedereen, ook van kinderen. De kinderraad geeft kinderen uit Diemen de kans om actief mee te doen en mee te denken over onderwerpen die hun aangaan en om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Voor kinderen is de kinderraad ook een mooie manier om hun vaardigheden te ontwikkelen en een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

De kinderburgemeester is voorzitter van de kinderraad. Eva Noltes is sinds september 2021 kinderburgemeester van Diemen.

Leden van de kinderraad.