Mediators Robert Nadorp, Wendy Schoegje, Mark Raming en Hans Sepers.
Mediators Robert Nadorp, Wendy Schoegje, Mark Raming en Hans Sepers. Foto: Trudy Kroese

Mediators bemiddelen tussen buren die overlast ervaren

Algemeen

DIEMEN - Buurtbemiddeling in de Buurt bemiddelt tussen buren in Diemen die overlast van elkaar ervaren. Mediators Wendy Schoegje en Hans Sepers vertellen over de procedure.

Buurtbemiddeling in de Buurt bestaat sinds 2013. In Diemen zijn momenteel zeven mediators actief als buurtbemiddelaars. Zij zijn allen gecertificeerd en werken als mediator of hebben dit werk langdurig gedaan.

Naast Wendy Schoegje en Hans Sepers zijn Ies Engels, Robert Nadorp, Mark Raming, Ingrid van Wezel en Ellen Wierda de buurtbemiddelaars in Diemen.
Voor de inwoners van Diemen brengt buurtbemiddeling geen kosten met zich mee.

Hans Sepers. “Als mensen overlast ervaren van hun buren kunnen zij contact opnemen met Buurtbemiddeling in de Buurt. Het komt ook voor dat de gemeente Diemen, de politie of een woningbouwvereniging mensen het advies geeft om contact met ons op te nemen. Wij gaan vervolgens op bezoek bij de persoon die de overlast heeft gemeld, bieden een luisterend oor en stellen vragen over de situatie en wat men zelf al heeft gedaan om het te verbeteren. Er komen altijd twee mediators van ons op bezoek bij de persoon die de overlast heeft gemeld. Na afloop van het gesprek nemen wij contact op met de andere buur of buren en gaan, als zij daarvoor openstaan, ook met hen in gesprek. Het is belangrijk te weten dat wij vertrouwelijk te werk gaan en de informatie die de ene buur geeft niet delen met de andere buur of buren. Als beide buren dat willen, begeleiden wij na de twee afzonderlijke gesprekken een gezamenlijk gesprek tussen de betrokken buren. Dat gesprek vindt altijd op neutraal terrein plaats. Bijvoorbeeld in de Brede HOED. Elke uitkomst of verslag van zo’n gesprek wordt verder met niemand gedeeld, ook niet als terugmelding aan de gemeente of een andere instantie.”

Wendy Schoegje: “Wat buren als overlast ervaren is heel persoonlijk. Er zijn mensen die zich niet storen aan het continue blaffen van een hond bij de buren, maar er zijn ook mensen die zich er al aan storen als de hond van de buren enkele keren aanslaat. Daarom spreken wij van het ‘ervaren’ van overlast. Het is heel belangrijk om te weten dat wij de problemen tussen de buren niet oplossen. Wij zeggen vaak: wij zijn geen rijdende rechters. Wij ondersteunen de buren bij het herstellen van de communicatie. Er zijn buren die elkaar niet of nauwelijks kennen en geen contact met elkaar hebben. Dan spreken de buren elkaar voor het eerst bij ons. En als mensen kennismaken en met elkaar praten ontstaat er meestal de mogelijkheid om zaken te bespreken waarvan ze hinder ondervinden. Er kan wederzijds begrip ontstaan en dat draagt vaak bij tot een oplossing. Ons werk bestaat dus vooral uit het begeleiden van buren die werken aan de communicatie waarna zij gezamenlijk oplossingen kunnen vinden voor de klachten die er zijn.”

“Soms is overlast niet (direct) oplosbaar en soms is buurtbemiddeling niet mogelijk. In die gevallen bespreken we met buren hoe zij hiermee om kunnen gaan en welke mogelijkheden er nog wel voor hen zijn. Soms hebben wij coachende gesprekken en soms kunnen wij de weg wijzen naar hulpverlening. Wij proberen altijd te ondersteunen om zo het woongenot te verbeteren.”

De buurtbemiddelaars van Bemiddeling in de Buurt werken onafhankelijk en worden ondersteund door de gemeente Diemen

Voor meer informatie: https://buurtbemiddelingdiemen.nl/